Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Влезте с помощта на социалната мрежа Login Facebook
Възстановяване на парола
Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСОтраслово счетоводствоСчетоводство

грешка при подаване на декл. по чл.55 за второ тримесечие.

При какви условия,може да се направи корекция на декл.по чл.55
за получен доход през 2-ро тримесечие./Грешката е в десетичния знак.Вместо 300 лв. данък е записано 3000 лева./

2 отговори


на 02 Дек. 2013
Промяна на данни от подателя във вече подадена данъчна декларация се правят с нова декларация, но само до изтичане на законоустановения срок за подаването й. Подадена след изтичането на този срок декларация за промени се смята за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане – чл. 104 от ДОПК.

Тъй като при Вас този срок е изтекъл, промени в декларацията могат да се направят само по инициатива на НАП (чл. 103, 106 от ДОПК), като за целта е необходимо да ги уведомите за грешката с писмо свободен текст.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 02 Дек. 2013
Съгласно чл. 104, ал.1 от ДОПК, след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения.
Съгласно ал.3 от същата разпоредба, подадена след изтичането на срока, по ал. 1 декларацияза за промени, ( както е във вашия случай) се смята за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане.

Все пак при несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването й, НАП може да Ви покани в 14-дневен срок, да коригирате несъответствието, така че по този начинн, може да се възползвате изискването по 103, ал.2 от ДОПК.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Нашите експерти

Специалисти с над 30 г. опит, гаранция за най-качественото счетоводно обслужване! СК Земела
Счетоводството е наука и изкуство! Над 28 години обслужваме с традиция и стил - Счетоводство и одит; Данъци и данъчна защита; Обработка на заплати; Бизнес консултиране; Правни услуги; Административни услуги. Счетоводна къща Дал Сиат АД