Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Данък МПС за Инвалид"

Здравейте,
Имам следния казус и моля за помощ.
Майка ми е с решение на ТЕЛК с над 50 % и има автомобил, за който не плаща данък, тъй като е инвалид. Баща ми също има ТЕЛК над 50 % и има нужда да си закупи и той автомобил. Въпроса ми е дали и той в тази ситуация ще ползва преференции да не плаща данък, в случай че закупи автомобил до конете, допустими за облекчение или понеже имат сключен брак и 1вата кола се води семейна собственост, то на втората ще се дължи данък?
Благодаря предварително

Добавена в
  • Данъчно облагане и такси

Kristina Sakaliyska
 потребител  Kristina Sakaliyska отговорете на 18 Февр. 2014

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 26 Февр. 2014
Съгласно чл. 19, ал. 1 от Семейния кодекс /СК/ вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити. Този текст от обнародването на СК с ДВ бр. 41 от 1985 г. до момента не е променян.
Предвид гореизложеното, когато лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данък върху превозните средства, е съпружеска имуществена общност, преференцията се прилага относно идеалната част, притежавана от инвалида.

Извадка от Указание 07-00-162-1, НАП, ОТНОСНО: Освобождаване от данък лек автомобил собственост на лице с намалена работоспособност.Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство