Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"ДАВНОСТЕН СРОК НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ 2008 Г ЗА ДОО,ЗО,ДЗПО"

МОГАТ ЛИ ПРЕЗ 2014 Г.ДА СЕ ОТПИШАТ ОТ НАП ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОО,ЗО,ДЗПО ОТ 2008 Г. КАКТО И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ЗА ТЯХ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.173 ОТ ДОПК ЧРЕЗ ПОДАДЕНО ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ ДО НАП /ТЕХЕН ФОРМУЛЯР/ ?
СЪЩО ПРЕЗ 2014 Г.МОГАТ ЛИ ДА СЕ ОТПИШАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ЛИХВИ ОТ 2007Г ИЛИ ТОВА ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО КРАЯ НА 2013 Г?
ФИРМАТА Е ПОЛУЧИЛА ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ НАП

Добавена в
 • Данъчно облагане и такси
 • ДОПК

веселина жекова
 потребител  веселина жекова отговорете на 07 Дек. 2013

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елена Илиева
 експерт Елена Илиева отговори на въпрос на 07 Дек. 2013
Ако публичните задължения е следвало да бъдат платени през 2008 г. давностният срок за тях започва да тече от 01.01.2009 г. Общата давност от 5 години изтича на 31.12.2013 г. Ако е имало спиране или прекъсване на давността, в случаите по чл. 172 от ДОПК, давностният срок се удължава със срока на спирането, а от момента на прекъсването започва да тече нова давност. Абсолютната давност, независимо от спирането или прекъсването освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, е 10 години.

Възможно е за Вашите задължения да са предприети действия по принудително изпълнение, които прекъсват давността, и към момента задълженията да не подлежат на отписване по реда на чл. 173 от ДОПК. Въпреки това можете да подадете искане за отписване по давност и ако тя не е изтекла следва да получите от НАП мотивиран отказ, който при несъгласие от Ваша страна да оспорите.

Лихвите следват основното задължение и ако то е изтекло по давност и подлежи на отписване, заедно с него подлежат на отписване и съответните му лихви.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
 • Годишен финансов отчет
 • Данъчно облагане и такси
 • ДДС
 • ЗДДФЛ
 • ЗКПО
 • Назначаване
 • Отраслово счетоводство
 • Регистриране на фирми
 • Счетоводство