Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"декларация по чл 55"

Фирма е изплатила наем за месец декември 2012 през месец декември 2012 Дължи ли се авансов данък в случая и трябва ли същия да се внесе през януари 2013 от фирмата. /или от наемодателя/. Подава ли се декларация по чл 55 точно за този един месец .и в какъв срок.

Добавена в
  • Данъчно облагане и такси

николина николова
 потребител  николина николова отговорете на 09 Ян. 2013

 

4 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 09 Ян. 2013
Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък -чл.65, ал.12, ЗДДФЛ

Съгласно чл. 67, ал.1 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка/авансов/, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
Обаче, не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година от лицето придобило дохода - чл. 67, ал.2 от закона.Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 09 Ян. 2013
За дължимия авансов данък по чл. 43 и чл. 44 от ЗДДФЛ, декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци, за четвъртото тримесечие не се подава.Декларацията се подава в срока за внасяне на дължимите данъци. Декларацията се подава и за данъци, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31.12.2012 г., подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г., както и за данъците дължими, но невнесени към 31.12.2012 г. За данъците дължими, но невнесени към 31.12.2012 г., декларацията се подава в срок до 31 юли 2013 г.Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 09 Ян. 2013
Днес, 09.01.2012г. НАП излезе със новина:
1. Предприятията и самоосигуряващите се лица, които през месец декември 2012 г. са изплатили доходи от друга стопанска дейност и от наем и са удържали авансов данък по реда на чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ трябва да внесат този данък в срок до 10 януари 2013 г.
2. В срок от 10 януари 2013 г. лицата трябва да подадат и декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001)

С текста на новината може да се запознаете тук: http://www.nap.bg/news?id=1664

Моля, да се съобразите с тяхното становище.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Емилия Петрова
 потребител Емилия Петрова отговори на потребителя Павел Йончев на 10 Ян. 2013
При положение, че данъкът върху наем за м.декември е внесен в декември необходимо ли е да се подава тази декларация? За данък дивиденти м.декември, който ще се плати до края на януари подава ли се декларация и в какъв срок?


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

Счетоводство: 7 казуса и техните решения

Абонирайте се за електронно списание "Счетоводен свят" и изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение"Счетоводство: 7 казуса и техните решения"

Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство