Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"дивидент"

Здравейте , ако сега през м.Април /13г.,съдружници в ООД разпределят печалба , следва да се подава: 1. Справка по чл.73 от ЗДДФЛ , но трябва ли още през този месец да се подава или до 30,04,14г. ? 2.Декларация по чл.55/ която ще бъде подадена през 2-ро тримес. т. е. до 31,07,13г./ ? 3. Плащенето на данък дивидента през м.Април ли да е ? Благодаря Ви !

Добавена в
  • Данъчно облагане и такси

Zlatomira Ivanova
 потребител  Zlatomira Ivanova отговорете на 18 Апр. 2013

 

4 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 19 Апр. 2013
1. На основание чл.73 ал.1 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи при определени изисквания едно от които е това по ал.3 от закона, гласящо следното:
„Доходите по чл. 38, ал. 1, т. 2 от закона СЕ ВКЛЮЧВАТ в справката по ал. 1 ЗА ДАНЪЧНАТА ГОДИНА, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, за данъчната година на начисляване на сумите - в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял. В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 доходите се включват в справката по ал. 1 за данъчната година на прехвърлянето.”

Във вашия случай, за начислените доходи през м.04/2013 г., в резултат от взето решение за разпределяне на дивидента, следва да се подаде справката по образец на основание чл.73 от закона, в следващата година т.е. 2014, в срока регламентиран по ЗДДФЛ.Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 19 Апр. 2013
2.Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци, образец 4001 се подава от платец на доход (предприятие или самоосигуряващо се лице), задължен да удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и данък при източника по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО се подава в срока за внасяне на дължимите данъци.
На основание чл. 65, ал.2 от ЗДДФЛ, данъкът по чл. 46 /ставката на данъка е 5 на сто за доходите по чл. 38, ал. 1/от закона за доходите от дивиденти определен върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент,се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 19 Апр. 2013
3. Месеци април, май и юни 2013 г. формират второто тримесечие на 2013 г.
Следователно, т.н. плащане на данък дивидента е в срок до края на месец юли 2013 г.
Разбира се, няма пречки да го платите в м.април 2013 г.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Zlatomira Ivanova
 потребител Zlatomira Ivanova отговори на потребителя Павел Йончев на 21 Апр. 2013
Благодаря Ви за изчерпателните отговори! До скоро...


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

8 решени казуса от данъчно-счетоводната практика

Абонирайте се за електронно списание "Счетоводен свят" и изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение"8 решени казуса от данъчно-счетоводната практика"

Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство