Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"освобождаване от данък за мпс на инвалиди"

Здравейте, въпроса ми е: В семейство на двама инвалиди, които притежават 2 леки автомобила (по един на всеки от семейството) какво е данъчното облекчение и как се получава? Всеки инвалид на едно облекчение ли има право за един автомобил или няма ограничение? Къде и в кой закон е регламентирано това?

Добавена в
 • Данъчно облагане и такси
 • местни данъци и такси

Eli Tcvetanova
 потребител  Eli Tcvetanova отговорете на 19 Септ. 2013

 

3 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [1] Не съм доволен от този отговор [0]
Eli Marova
 експерт Eli Marova отговори на въпрос на 19 Септ. 2013
Освобождаването от данък е регламентирано в ЗМДТ

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW.

Текстът в т.4 визира само един автомобил, което значи, че освобождаване от данъци по тази точка е допустимо само за един от притежаваните от лицето с намалена работоспособност леки автомобили.

Имайте предвид, че когато лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данъци, е съпружеска имуществена общност, освобождаване е допустимо само на идеалната част, притежавана от лицето с намалена работоспособност.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Ivanov Boris
 потребител Ivanov Boris отговори на потребителя Eli Marova на 24 Февр. 2014
Ако и другият съпруг е с инвалидност 71% и представи копие от ТЕЛК какво следва.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Stefan Kolev
 потребител Stefan Kolev отговори на потребителя Eli Marova на 17 Апр. 2016
Здравейте! Ако автомобилът е джип (SUV),който влиза в нормите 2000 куб.см. и 117 kw може ли да ползва данъчно облекчение?


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
 • Годишен финансов отчет
 • Данъчно облагане и такси
 • ДДС
 • ЗДДФЛ
 • ЗКПО
 • Назначаване
 • Отраслово счетоводство
 • Регистриране на фирми
 • Счетоводство