Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"регистрация на автомобил"

Здравейте! Адресната ми регистрация е в един град,а аз живея в друг.
Закупих си автомобил-нов внос. Къде трябва да го регистрирам? И ако си изкарам временна адресна регистрация,мога ли да си регистрирам,автомобила на временния адрес?

Добавена в
 • Данъчно облагане и такси
 • администрация

Jasen Georgiev
 потребител  Jasen Georgiev отговорете на 13 Ноем. 2013

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Eli Marova
 експерт Eli Marova отговори на въпрос на 14 Ноем. 2013
Съгласно НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2012 г.)


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.; доп., бр. 94 от 2009 г.; изм., бр. 67 от 2012 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти.

Това означава, че трябва да регистриране автомобила по постоянен адрес


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
 • Годишен финансов отчет
 • Данъчно облагане и такси
 • ДДС
 • ЗДДФЛ
 • ЗКПО
 • Назначаване
 • Отраслово счетоводство
 • Регистриране на фирми
 • Счетоводство