Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"заем от физическо на ЮЛ"

Физическо лице е дало заем на юридическо лице за срок от 5 години като договора е сключен по ЗЗД и е казано ,че лихвата се начислява и изплаща в края на годината,като условия за изплащане на главницата не са договорени изрично.как трябва да начилявам лихвата ,например през цялата година изплащам само главница и в края на годината върху оставащата главница начислявам договорения процент лихва?

Предварително ви благодаря.

Добавена в
  • Данъчно облагане и такси

Ivanova Nina
 потребител  Ivanova Nina отговорете на 02 Дек. 2013

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елена Илиева
 експерт Елена Илиева отговори на въпрос на 03 Дек. 2013
Лихвата представлява възнаграждението на заемодателя за предоставената от него в заем вещ, в случая пари. Тя се дължи за периода, в който конкретна парична сума се ползва от заемателя. Ако главницата се погасява на части, олихвявате дължимата част от главницата за периода в който сте я ползвали или до момента на изчисляване на лихвата. Т.е. дължите лихва върху размера на сумата която ползвате и за периода в който я ползвате.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство