Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"ДДС при граждански договор"

Има сключен граждански договор между български лекар /практикуващ в страната/ и английска фирма за извършване на определена работа. Английската фирма превежда по банков път договорената сума на българският лекар, като физическо лице. Обясни ли са му че освен ДОД, който трябва да внесе, е било нужно и 20% ДДС да внесе върху сумата. Възможна ли е такава ситуация? Как би могъл той да си възстанови платеното ДДС

Добавена в
 • ДДС
 • ДДС при граждански договор

Galina Milanova
 потребител  Galina Milanova отговорете на 06 Дек. 2012

 

3 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 06 Дек. 2012
Може ли да се разглежда физическото лице, като изпълнител по договор с дейност която не засяга по никакъв начин лекарската му практика и също като лице с действаща регистрация по ЗДДС?


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Galina Milanova
 потребител Galina Milanova отговори на потребителя Павел Йончев на 06 Дек. 2012
Не! Лекарят извършва работа - медицински проучвания и възложената му работа е пряко свързана с лекарската му практика. Той няма фирма регистрирана по ЗДДС.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Eli Marova
 експерт Eli Marova отговори на потребителя Galina Milanova на 10 Дек. 2012
Ако услугата е по чл.21 ал.2, тогава за него ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС по чл.97а. За тази регистрация трябва да се подаде заявление не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие). При извършване на услуги по чл.21 ал.2 вече регистрираното лице няма да начислява ДДС. Такъв ще се дължи от получателя /в случая – английската фирма/ Единствено при получаване на услуги от чуждестранни лица би имало реално внасяне на ДДС при регистрация по чл.97а.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
 • Годишен финансов отчет
 • Данъчно облагане и такси
 • ДДС
 • ЗДДФЛ
 • ЗКПО
 • Назначаване
 • Отраслово счетоводство
 • Регистриране на фирми
 • Счетоводство