Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Подобрение на наето помещение"

Фирмата ни е наела помещение, в което ще извършва основната си дейност. Ние извършваме подобрения на наето помещение, който ще бъде за сметка наема докато изразходваната сума се покрие изцяло, т.е. ще има бартер. Договора между двете страни е сключен за срок от 5 години с опция за продължение за нови 5 години. В него е записано, че след прекратяване на договора за наем подобренията остават за сметка на наемодателя. Сега ние като наематели ще трябва да издадем фактура за подобренията с включен ДДС , а наемодателя документ (разписка) за самия наем. Същевременно за извършване на подобренията фирмата закупува с фактури ремонтни материали. Въпросите ми са:
1. Фирмата правилно ли начислява ДДС в своите фактури за продажби, с които фактурира подобренията за сметка на наема ?
2. Фирмата има ли право да приспада данъчния кредит по фактурите, с които закупува ремонтни материали ?

Добавена в
 • ДДС
 • Подобрение на наето помещение

Анелия Петрова
 потребител  Анелия Петрова отговорете на 11 Септ. 2012

 

4 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [1] Не съм доволен от този отговор [0]
Eli Marova
 експерт Eli Marova отговори на въпрос на 11 Септ. 2012
Договореното подобрение за сметка на наема е възмездна доставка. В този бартер ще има две насрещни доставки – една от наемодателя към Вас за наема и друга от Вас към наемодателя за подобрението. Чл. 130 от закона определя, че данъчното събитие за двете доставки възниква по общите правила на закона.

Трябва да се съобразите с чл. 130. ал.3 - доставката с по-ранна дата на възникване на данъчно събитие се смята за авансово плащане цялостно или частично по втората доставка.

Правилно е да начислите ДДС на аванса/подобрението.
Относно ползването на данъчен кредит за материали и услуги за извършеното подобрение, след като доставката, която извършвате е облагаема, имате право на данъчен кредит ако документите отговарят на чл. 71 от закона


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [2]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на потребителя Eli Marova на 12 Септ. 2012
Съветвам Ви да впишете договора за наем, за да си гарантирате интересите при евентуално прехвърляне на имота.
Преобретателят на имота няма да прекрати договорът за наем предсрочно и да Ви извади от имота.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Dimana Markova
 потребител Dimana Markova отговори на потребителя Miglena Trifonova на 12 Септ. 2012
Един безплатен съвет и от мене - изчистете въпроса със СИС и авансовия данък.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Dimana Markova
 потребител Dimana Markova отговори на потребителя Miglena Trifonova на 12 Септ. 2012
Един безплатен съвет и от мене - изчистете въпроса със СИС и авансовия данък.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
 • Годишен финансов отчет
 • Данъчно облагане и такси
 • ДДС
 • ЗДДФЛ
 • ЗКПО
 • Назначаване
 • Отраслово счетоводство
 • Регистриране на фирми
 • Счетоводство