Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Транспортна услуга България - Турция"

Здравейте, транспортна фирма, регистрирана по
ЗДДС в България оказва транспортна услуга по дестинация България - Турция на холандска фирма, която няма регистрационен номер по ДДС в Холандия. Българската фирма има лиценз за извършване на международен превоз на товари. Фактурата, която издава българската фирма какъв размер на намисления данък трябва да има и на какво основание, трябва ли да подаде VIES декларация, в кои клетки на дневника на продажбите и справката декларация трябва да бъде въведена фактурата.

Добавена в
 • ДДС
 • ДДС при транспорт България Турия

Ginca Petrova
 потребител  Ginca Petrova отговорете на 05 Дек. 2012

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Eli Marova
 експерт Eli Marova отговори на въпрос на 05 Дек. 2012
Мястото на доставка ще се определи по чл.21 ал.2 от закона след като се снабдите с някакъв документ, че холандската фирма действа като данъчно задължено лице.
Колона 22 от дневник продажби се отнася за доставки на услуги по чл.21 ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, а в колона 23 са доставките по чл.69 ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава. Разликата е, че в колона 22 мястото задължително трябва да е в държава членка, докато в колона 23 попадат услугите с място в трети страни и територии. Отразяването на фактурата в случая ще стане в колона 22 в дневника за продажби и клетка 17 от СД. VIES в случая няма как да бъде подадена след като холандската фирма няма VAT в ЕС.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
 • Годишен финансов отчет
 • Данъчно облагане и такси
 • ДДС
 • ЗДДФЛ
 • ЗКПО
 • Назначаване
 • Отраслово счетоводство
 • Регистриране на фирми
 • Счетоводство