Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"ПОДАВАНЕ НА ГДД ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО"

НЕ РЕГИСТРИРАНО ООД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ПОДАВА ЛИ ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕ АКТИВНОСТ В НАП?

Добавена в
  • Годишен финансов отчет

МАРИОЛА ОГНЯНОВА
 потребител  МАРИОЛА ОГНЯНОВА отговорете на 27 Март. 2013

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 27 Март. 2013
Нерегистрирано ООД в Търговският регистър не подава каквато и да е годишна данъчна декларация, непререгистрираното ООД също не подава, независимо че не може да се смята за заличено, съгласно § 5г., ал.4 от Закона за търговския регистър.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство