Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Заверка на ГФО от експерт счетоводител"

ПОкрили сме изискванията за одит /за отчета за 2011 г./ но отчета не е заверен от експерт счетоводител. Какви санкции да очаквам


Добавена в
  • Годишен финансов отчет

Elena Lazova
 потребител  Elena Lazova отговорете на 08 Февр. 2013

 
Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство