Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Влезте с помощта на социалната мрежа Login Facebook
Възстановяване на парола
Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСОтраслово счетоводствоСчетоводство

продажба на акции в АД

При продажба на акции в АД как се изчислява балансовата стойност на една акция и какви документи за необходими?Как се отразява продажбата на акции в търговския регистър и в счетоводите регистри?

3 отговори


на 08 Ноем. 2012
Нетната стойност на 1 акция може да се определи като се раздели сумата на собствения капитал на дружеството (активи - пасиви) на броя на акциите, емитирани от АД.
Документите, необходими за продажбата на акциите зависи от съответния вид акция.
При продажба на поименни акции, следва да се сключи договор между продавача и купувача, като собствеността върху ценната книга се прехвърля с джиро.
При продажба на безналични акции, следва да използвате услугите на инвестиционен посредник, като смяната на собственост влиза в сила след съответното вписване на сделката (прехвърлянето) в Централния депозитар, който по силата на ЗППЦК е единствения орган, който може да издава и да се разпорежда с безналични ценни книги.
В счетоводните регистри на дружеството емитент не следва да се правят счетоводни записвания в случай на смяна на собствеността на емитираните от АД акции.
Информацията относно притежателите на акции не подлежи на обявяване в Търговския регистър (за разлика от информацията за собствеността върху дяловете в ООД) която подлежи на обявяване в Търговския регистър.

Поздрави - Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Ноем. 2012
Благодаря за информацията ,много изчерпателен отговор!
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 12 Май. 2017
От къде мога да си купя акций
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!