Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Влезте с помощта на социалната мрежа Login Facebook
Възстановяване на парола
Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСОтраслово счетоводствоСчетоводство

Покупко-продажба на недвижим имот между свързани лица

При покупко-продажба на недвижим имот между свързани лица ( собствениците на двете фирми са едни и същи лица ) . По каква цена ще е отчитането на продажбата на имота при предприятие "X"( продавач) и изписването на имота и , по каква цена ще се заприходи имота при предприятие "У" (купувач) ? Ще е нужно ли оценител да оцени имота ? Моля за професионално мнение ! Ако бъдат посочени и счетоводните записвания ще бъда безкрайно благодарен !

1 отговор


на 20 Септ. 2013
За счетоводни цели сделката между свързани лица, както при отчуждителя, така и при придобиващия, се отчита аналогично на този вид сделки между несвързани лица. В годишния финансов отчет се оповестява информацията посочена в СС 24 Оповестяване на свързани лица. Стандартът описва методите за установяване влиянието на взаимоотношенията между свързаните лица върху резултатите от сделките (т. 3.1 и 3.2) и в него няма изрично изискване да се ползват услуги на лицензиран оценител за целите на оповестяването.

За целите на подоходното облагане съгласно чл. 15 от ЗКПО когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица. Преобразуването се посочва в Приложение 1 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО. Регулирането на счетоводния резултат на това основание не формира временна разлика по СС 12 и не се отчита счетоводно.

За целите на ЗДДС данъчната основа е пазарната цена в случаите по чл. 27 ал. 3 т. 1. В останалите случаи, данъчната основа се определя по общия ред на чл. 26 от ЗДДС.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Нашите експерти

Счетоводството е наука и изкуство! Над 28 години обслужваме с традиция и стил - Счетоводство и одит; Данъци и данъчна защита; Обработка на заплати; Бизнес консултиране; Правни услуги; Административни услуги. Счетоводна къща Дал Сиат АД