Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Влезте с помощта на социалната мрежа Login Facebook
Възстановяване на парола
Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСОтраслово счетоводствоСчетоводство

Списък с длъжности за трудоустрояване

Здравейте!
Въпросът ми се изразява в следното:
При положение че през м. 10.2012 броят на персоналът във фирмата ни надвиши 50 човека какъв ми е срокът за:
- Сформиране на Комисия по трудоустрояване;
-Изготвяне на списък с подходящи работни места;
- И съответно сроковете за информиране на НОИ и Агенция по заетостта.
Благодаря предварително!
Добавена в   Счетоводство

1 отговор


на 02 Ноем. 2012
Съгласно Чл. 315, ал.1 от Кодекса на труда, работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата
дейност.
На основание чл. 2, ал.1 от Наредбата за трудоустрояване,във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател - ръководителят на предприятието, и членове - представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.
Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ).Списъкът на местата се съхранява в предприятието.Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който осъществява трудоустрояването – ал.2 от разпоредбата
От общия брой на работните места по чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда
работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.
Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места по ал. 1 и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им - чл. 27, ал.1 и ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Съгласно чл. 21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта писмено:
1. да обявят броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания ;
2. да обявят броя на заетите работни места по т. 1 от лица с трайни увреждания;
3. да заявят броя на работните места по т. 1 чрез заявка за свободни работни места.
Ал.2 от разпоредбата гласи, че териториалните поделения на Агенцията по заетостта представят справка по образец съгласно приложения № 11 и 12 в Агенцията за хората с увреждания, съдържаща информация относно:
1. броя на заявените от работодателя свободни работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания ;
2. броя на заявените от работодателя свободни работни места от определените по т. 1;
3. броя на назначените хора с трайни увреждания по т. 1.
Информацията по ал. 2, т. 1 и 2 се предоставя в 10-дневен срок, а по т. 3 - в едномесечен срок от постъпването й.
Работодателите са длъжни да уведомят териториалните поделения на Агенцията по заетостта, на чиято територия извършват дейност, при промяна на обстоятелствата по ал. 1.
------------------------
Имайте предвид, че http://clubtrznormativi.bg/ е направен отскоро, с цел да отдели въпросите на трудово-осигурителна тематика.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Нашите експерти

Счетоводството е наука и изкуство! Над 28 години обслужваме с традиция и стил - Счетоводство и одит; Данъци и данъчна защита; Обработка на заплати; Бизнес консултиране; Правни услуги; Административни услуги. Счетоводна къща Дал Сиат АД
Счетоводител; Специалист по трудови правоотношения Miglena Trifonova