Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"КРАЕН СРОК?"

Здравейте!
Въпросът ми е е следният:
31 януари за подаване на какво е краен срок / ако изобщо има нещо, освен за промяна на начина на осигуряване на самоосигуряващите се лица/?
Сигурно въпросът ми е глупав, но вече с тези срокове изперкахме , а пък и глобите им са фантастични.
Предварително Ви благодаря!
Хубав и успешен ден!

Добавена в
  • Счетоводство

Зинаида Филипова
 потребител  Зинаида Филипова отговорете на 31 Ян. 2013

 

2 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елисавета Петрова
 потребител Елисавета Петрова отговори на въпрос на 31 Ян. 2013
Ако можем да се доверим на данъчния календар от сайта на НАП:

До 31-ви януари:
ЗКПО
1. Деклариране на внесените през четвъртото тримесечие на 2012 г. данъци при източника по ЗКПО.
2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец декември 2012 г.

ЗДДФЛ
1. Деклариране на внесените през четвъртото тримесечие на 2012 г. от платеца на дохода окончателни данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
2. Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември 2012 г. са работодатели по основно трудово правоотношение, както и издаване от тях на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ, ако такава е била поискана от съответния работник/служител. Ако служебната бележка е поискана след тази дата, тя се издава при поискването й.

ЗМДТ
1. Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за 2013 г.
2. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първо тримесечие на 2013 г. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък, ползват отстъпка от 5 на сто.


Осигурителният календар още не е публикуван.

Но съгласно Н-8 подаваме Д1 за декември до днес, ако до 25-ти януари не сме начислили или изплатили декемврийските заплати, но сме ги начислили или изплатили след 25-ти януари. Вижте чл. 3, ал. 1, т. 1, б. а) от Н-8 и пример 2 от указанието на НАП .

Също така до днес може да се коригира Д6, чийто краен срок за подаване е бил предишния месец.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 31 Ян. 2013
1.Годишен размер на данъка по тр.правоотношения, там където има изискване , вижте чл.49 от ЗДДФЛ.
2.Деклариране на окончателните данъци, вижте чл.56, чл.65, чл.67 от ЗДДФЛ, пар.59 и 60 от ЗИД на ЗДДС.
3.Данъците при източника, четвърто тримесечие 2012 г., чл.194 и 195 от ЗКПО, вижте чл.201, чл.202 от ЗКПО, пар.54 и 55 от ЗИД на ЗДДС.
4.Патентна декларация за самоопределяне на предполагаемия годишен данък за 2013 г.по ЗМДТ :)
5.Внасяне на поне ¼ от патентният данък за 2013 г.по ЗМДТ
6.Данъка в/у застрахователните премии за предходен месец и деклариране за четвърто тримесечие 2012 г.– чл.14 и чл.15 ЗДЗП
7.31.01.2013 г.е последният ден, в който са валидни винетните стикери за 2012 г.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство