Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Осчетоводяване на лизинг при лизингодателя"

Какви е статии е небхиодимо да се съставят следвайки СС17 при положение че фирмата / лизингодател /продава един вид на изплащане без оскъпяване уреди без да ползва външно финансиране.
Предварително Ви благодаря за отзивчивостта.

Добавена в
  • Счетоводство

Роберт Рогачев
 потребител  Роберт Рогачев отговорете на 05 Септ. 2012

 

13 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 05 Септ. 2012
А защо смятате, че въобще имате лизинг след като имате продажба на изплащане на движими вещи.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Роберт Рогачев
 потребител Роберт Рогачев отговори на потребителя Miglena Trifonova на 05 Септ. 2012
Благодаря за отговора , може би трябваше да уточня , че има сключен договр за финансов лизинг и погасителен план .


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на потребителя Роберт Рогачев на 05 Септ. 2012
А нещо да споделите от клаузите на договора:
предмет например.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 05 Септ. 2012
т.4.4. от СС-17 „При финансовите лизингови договори наемодателят:
а) отчита като вземане определените в договора наемни плащания; в сумата им се включват: справедливата (продажната) цена на отдадения актив; разликата между общата сума на договорените наемни плащания и справедливата цена на отдадения актив, която се отразява като финансови приходи за бъдещи периоди;
б) отписва отдадения актив по неговата балансова стойност;
в) отчита в текущия период финансовите приходи за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на подлежащите на получаване суми по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания;
г) отчита в намаление на вземането по договора получените през срока на договора плащания.”
Счетоводните операции, които се прилагат, са съобразно индивидуалният Ви сметкоплан. Едва ли би представлявало трудност да приложите вашите счетоводни сметки.Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Роберт Рогачев
 потребител Роберт Рогачев отговори на потребителя Павел Йончев на 05 Септ. 2012
Споделя веднага :
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Лизингодателят предоставя на Лизингополучателя ползването при условията на финансов лизинг на лизинговия обект, подробно описан както следва:

Лизингополучателят придобива правото на собственост върху лизинговия обект след изтичане на срока на договора и извършване на последното дължимо плащане на лизинговите вноски, съгласно погасителния план

Така ,обекта на договора е на стойност - 3000,00
Първоначална вноска - 600.00
12 вноски - 200
с включен ДДС
в договора е записано че комисионната по сделката е 0%, тоест нямаме на практика оскъпяване
издадена е ф-ра за първоначалната вноска

това е фактологията с която разполагам


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на потребителя Роберт Рогачев на 05 Септ. 2012
Договорът не е за финансов лизинг, щом собствеността се придобива без изришнодопълнително волеизявление в този смисъл.

Счетоводно, щом така е написан договора, няма да има значение, защото СС третира като финансов лизинг, нещо, което съгласно ТЗ не е финансов лизинг.
Случая така формулиран договора, ще осчетоводите и третирате като финансов лизинг по смисъла на стандарта.

От счетоводна гледна точка ще приложите принципа на предимство на съдържание пред формата и ще се съобразите и със стандарта, нищо, че формално това не е договор за финансов лизинг.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Роберт Рогачев
 потребител Роберт Рогачев отговори на потребителя Miglena Trifonova на 05 Септ. 2012
OK мерси весели прзници


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Dimana Markova
 потребител Dimana Markova отговори на потребителя Роберт Рогачев на 05 Септ. 2012
"издадена е ф-ра за първоначалната вноска"

Само да Ви напомня, че това по смисъла на ЗДДС предполага, че в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Роберт Рогачев
 потребител Роберт Рогачев отговори на потребителя Dimana Markova на 05 Септ. 2012
Честно казано мен точно това ме интерсуваше най много защото договора е правен от юрист , но не съм сигурен че е обяснено правилно тънкостта с ДДС-то , ТАМ Е ЗАПИСАНО : Лизингополучателят може да придобие собствеността върху лизинговия обект при условията на .................................


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Dimana Markova
 потребител Dimana Markova отговори на потребителя Роберт Рогачев на 05 Септ. 2012
"Лизингополучателят може да придобие собствеността"

може да придобие предполага и че може да не придобие.
т.е. има възможност да върне стоката?


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на потребителя Dimana Markova на 05 Септ. 2012
"Лизингополучателят придобива правото на собственост върху лизинговия обект след изтичане на срока на договора и извършване на последното дължимо плащане на лизинговите вноски, съгласно погасителния план ."


Лизингодателят придобива с последната вноска- това не е опция, щом не е нужно допълнително волеизявление (както вече подчертах, само при опция договорът е за финансов лизинг"

Придобива и може да придобие са много важни различия в договора.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Dimana Markova
 потребител Dimana Markova отговори на потребителя Miglena Trifonova на 06 Септ. 2012
"TАМ Е ЗАПИСАНО : Лизингополучателят може да придобие собствеността върху лизинговия обект при условията на"

"може да придобие" обаче е опция защото "може и да не я придобие". "Може" определя правото му на избор. Не е задължен да го направи, Връщането на стоката в обекта на лизингодателя е ясен израз на волеизявлението му, че не желае да я придобие. Ако искат да се възползват от възможностите, разписани в ЗДДС, следва да определят еднозначно в договора дали лизингополучателят е задължен да придобие стоката или има иабор (опция) да го направи. Както и условията, при които може, не може, е задължен, гаранции, неустойки и прочее подробности, които са изключително съществени при класификацията на един лизингов договор като "операционен". "опционен", "финансов" от гледна точка на ТЗ, счетоводните стандарти и ЗДДС, Много добре е, че договорът е писан от правист, но идеалният вариант е да това да бде направено в съртудничество със счетоводител.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Роберт Рогачев
 потребител Роберт Рогачев отговори на потребителя Dimana Markova на 06 Септ. 2012
Напълно сте права , че трябва подобен казус да се решава съвметсно от юрист и счетововдител и поради факта че до сега съм бил от другата страна , от страната на лизингополучателите се интересувах как би озглеждала една принципна схема и в двата слчуая за да може ако трябва в бъдеще да се коригират договрите.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство