Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Осигуровки по ДУ и съдружници на трудов договор"

1,Лице по трудов договор (група 3 техници от КИД) в ЕООД придобива 50% от дяловете на дружеството, Двамата съдружници заедно и поотделно представляват и управляват дружеството . И двамата са управители по ДУ без определено възнаграждение. Трудовият договор на съдружникът, който придобива дялове не се прекратява. Как ше се осигуряват ?
2, Дяловете(50%) на съдружника- Управител, който е само по ДУ се придобиват от нов съдружник, Дружеството се управлява и представлява заедно или поотделно от досегашните двама Управители по ДУ без възнаграждение. От тях единият остава на трудов договор. Новият съдружник не участва с личен труд. Как ще се осигуряват?

Добавена в
 • Счетоводство
 • Осигуровки

Светла Симеонова
 потребител  Светла Симеонова отговорете на 24 Февр. 2013

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 26 Февр. 2013
Споделям виждането, че не е най-подходящо чрез трудово правоотношение по КТ, да се договарят взаимоотношения свързани с управлението на дружеството.
Принципно, лицето по т.1 може да се осигурява на няколко различни основания - като техник по трудов договор и управител/ДУК и/или самоосигуряване/.
Малко е неясно какво точно питате, моля, огледайте отново въпросите и ги поставете на http://clubtrznormativi.bg/ където им е мястото.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
 • Годишен финансов отчет
 • Данъчно облагане и такси
 • ДДС
 • ЗДДФЛ
 • ЗКПО
 • Назначаване
 • Отраслово счетоводство
 • Регистриране на фирми
 • Счетоводство