Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Служебна бележка за детски надбавки"

Здравейте,

В служебната бележка за детски надбавки на ЕТ на патентна дейност какво е необходимо да се запише в графа брутно трудово възнаграждение.


Благодаря!


Добавена в
  • Счетоводство

Таня Маркова
 потребител  Таня Маркова отговорете на 26 Септ. 2012

 

5 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 26 Септ. 2012
По смисъла на § 1, т.2 от ДР на Закона за семейни помощи за деца,"доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 26 Септ. 2012
Графа брутно трудово възнаграждение - няма за ЕТ.

За него "доход" по смисъла на ;1, т.2 ДР ЗСПД е облагаемия му доход по ЗДДФЛ.

Изчислявате за всеки месец такъв и посочвате в бележката.
Това налага междинно ежемесечно приключване за ЕТ-то.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на потребителя Miglena Trifonova на 26 Септ. 2012
На основание чл. 14, ал.4 от ЗДДФЛ, физическите лица, включително едноличните търговци, за доходи от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси. За доходите от други дейности лицата се облагат по реда на ЗДДФЛ.Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Таня Маркова
 потребител Таня Маркова отговори на потребителя Miglena Trifonova на 26 Септ. 2012
Благодаря много за отговорите.Искам само да уточня още нещо ако 12 месеца назад
облагаемия доход ми е бил 420 лв. и въз основа на тази сума съм си внасяла осигуровките пиша нея а за времето когато съм била в болнични?


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на потребителя Таня Маркова на 26 Септ. 2012
1. Сигурна ли сте , че облагаемият доход е бил един и същ всеки месец и е бил равен на осигурителния?
2. За времето, през което лицето е било в болнични, какъв облагаем доход има? Няма да е от тази трудова дейност, щом не я упражнява.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство