Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

Изчисляване на авансов данък върху начислен наем с ДДС

от Clubschetovodstvo.bg

Етикети: ЗДДФЛ, авансов данък, ЗДДС


За отдаден под наем офис на фирма е издадена фактура с ДДС. Издател на фактурата е физическо лице, регистрирано по ЗДДС като фактурата е на обща стойност 480 лева – данъчна основа 400 лева и ДДС в размер на 80 лева. Върху коя сума трябва да се изчисли авансовия данък и по ЗДДФЛ и кой трябва да го внесе?


Съгласно промяната в разпоредбата на чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, която е в сила от началото на 2011 г., в случаите когато физическо лице, което не е търговец по смисъла на ТЗ, получава от предприятие или самоосигуряващо се лице доход от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на имущество размерът на авансово дължимия от него подоходен данък се определя и се удържа от платеца на дохода.
В тази връзка при посочената фактология фирмата, на която физическото лице е отдало под наем офис, трябва да му удържа авансово дължимия подоходен данък за всяко направено плащане.
Според чл. 31 от ЗДДФЛ облагаемият доход от наеми, или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, се определя, след като придобитият доход се намали с 10 процента нормативно признати разходи на данъчно задълженото лице (наемодателя).
От зададеният въпрос става ясно, че физическото лице получава 400 лв. наем, който фактурира на наемателя си като му начислява  ДДС" target="_blank" class="contextual_links">ДДС в размер на 80 лв. За обект на подоходно облагане по ЗДДФЛ се взема само сумата от наема без начисления ДДС" target="_blank" class="contextual_links">ДДС.
При така предоставените данни  фирмата - наемател трябва да  удържи и внесе в бюджета 36 лв. авансов подоходен данък и да плати  на наемателя сумата от 444 лева. Начинът, по който се изчислява е следният:
1. От сумата от 400 лева се приспадат 10% НПР,
 т.е. 400 – (400*10/100) = 400 – 40 = 360 лева – това е облагаемият доход, върху който ще се начисли авансовия данък
2. Определя се сумата на авансовия данък, който е в размер на 10% по следния начин: 360*10/100 = 36 лева
3. Определя се сумата, която остава да се плати на наемодателя:
(400 + 80) – 36 = 480 – 36 = 444 лева
Удържания авансов данък следва да се внесе от платеца на дохода в републиканския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е удържан, по сметка на ТД на НАП по неговата месторегистрация (чл.65, ал.11 и чл.66, ал.1 от ЗДДФЛ). Той се внася с платежно нареждане към бюджета, в което като основание се изписва: „Авансов данък за наем“, а като други пояснения може да се посочат имената и ЕГН-то на наемодателя. Трябва да се има предвид, че данъчно задължено лице в случая е наемателят. Кодът за този вид плащане е съответно: „11 12 13 – Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.“
Въпреки издадената фактура, наемателят като платец на облагаем доход по ЗДДФЛ следва да издаде Сметка за изплатени суми и служебна бележка по общия ред и да издължи авансовия данък вместо наемодателя, защото при подаването на годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ получателя на дохода ще приложи копия от тази служебна бележка като доказателство за размера на  авансово удържания данък.


Свързани статии:

Проследени новини:
Да, искам да се абонирам и да получавам информация за продуктите, услугите, събитията и т.н., предлагани от Рентроп & Стратон. Срокове и условия за ползване на сайта Информационна бележка

Абонамент за newsletter Абонирай се БЕЗПЛАТНО за
Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Коментари
0 Коментари

Notice: Undefined variable: question_title in /home/clubagri/public_html/clubschetovodstvo.bg/inc/site.poll.articol.php on line 1
 
Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/clubagri/public_html/clubschetovodstvo.bg/inc/site.functii.php on line 1482

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/clubagri/public_html/clubschetovodstvo.bg/inc/site.index.right.video.php on line 5