Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

Търсене по ДДС върна следните резултати:
Статии

117 намерени статии при търсене по ДДС


- Ползване на данъчен кредит при закупуване на лекарства за попълване на аптечка за първа помощ
- Протокол по чл. 117 и деклариране в система Интрастат на закупуване на ударени коли от ЕС с цел препродажба
- Деклариране на дарение при раздаване на неамортизирани активи на служители
- Фактура от Швейцария за покупка на укрепващи материали при транспот на стоки
- Издаване на фактури за начислени, но неизплатени лихви
- Коригиране на справка-декларация за минал период
- Неперсонифицираните дружества с регистриран по ДДС съдружник също следва да се регистрират по закона
- Безвъзмездна доставка и протокол по чл. 117 при предоставяне на обучение с рекламна цел
- През 2017 г. работим за държавата до 16 май
- Отразяване в дневниците по ДДС на покупка на ползвани автомобили от Германия
- Пътнически транспорт – място на изпълнение и облагане по ЗДДС - анализ
- Натрупване на оборот за регистрация по ДДС във Франция при предоставяне на услуги за френска фирма
- Осчетоводяване на фактури за храна, предоставена на служители
- ДДС облагане за онлайн пратките до 22 евро от държави вън от ЕС
- Счетоводни записвания и подаване на протокол по чл. 117 при закупуване на автомобил за служебни и лични нужди
- Страната ни - втора по най-ниска данъчна тежест в ЕС
- 50 млрд. евро от ДДС измами губи ЕС ежегодно
- Издаване на фактури към ФЛ от страни във и вън от ЕС
- Данъчните администрации на България и Румъния обединяват усилия срещу ДДС измамите
- С над 13 на сто се увеличиха акцизите върху цигарите
- Фактура за закупуване на услуга за фирма от офшорен щат в САЩ
- Възстановяване на ДДС от румънски партньор на българска фирма
- Отпада ДДС за дарените храни
- Данъчна основа на ДДС и облагане по ЗДДФЛ на отдаване под наем на фирма
- Начисляване и възстановяване на ДДС и акциз при първи внос от Китай
- Отразяване на фактура, издадена от унгарска фирма за закупена резервна част
- Кредитни известия за стоки с ползван данъчен кредит
- Продължава приемът на обезпечения от търговците на течни горива
- Парламентът прие - без ДДС върху дарените храни с изтичащ срок на годност
- Без промяна в данъците догодина
- Възстановяването на ДДС от НАП - по-бързо и без проверка
- До поскъпване на горивата може да доведе косвено двойно облагане
- Вносителите на горива няма да предоставят обезпечения пред НАП
- Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011 на съвета от 15.03.2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС
- Особености при попълване на VIES декларация
- Данък "уикенд" все още чака одобрението на ЕК
- 150 млн. лева е събрала НАП след ревизии
- Заявления пред НАП за новите обезпечения ще подават търговците на горива
- Търговците на горива ще внасят обезпечение в НАП
- 5,2 млн. лв. в повече за бюджета бил ефектът от данък уикенд за 5 месеца
- Нов данък покрай данък уикенд предлагат депутати
- Корекция на фактури с грешен ДДС номер на клиент от Холандия
- Различия в отчитане на сделки по система VIES
- Възникване на данъчно събитие при предоставяне на готово жилище на ФЛ срещу учредено право на строеж
- Начисляване на данък уикенд за офис, за който е ползван данъчен кредит през месец декември 1995 г.
- Колко години назад се връщаме по отношение на фирмените активи при данък уикенд
- Определяне на маржа и дължимия ДДС за доставка на организирано пътуване
- Разходи за реклама
- Заплащане на ДДС за стока на българска фирма, държана от италиански посредник
- Право на данъчен кредит за самоначислен данък
- Покупка на автомобил втора употреба от трета страна - осчетоводяване
- Определяне на маржа и дължимия ДДС за доставка на организирано пътуване
- Покупка на недвижим имот
- Продажба на имот от нерегистрирано по ДДС ЕТ
- Право на данъчен кредит за самоначислен данък
- Внос на стоки от Англия, от фирма нерегистрирана по ДДС
- Режим на ВОП и ВИЕС декларация
- Данъчна основа при фирми - домоуправители
- Фактура за хотелски услуги с ДДС 9%
- Отчитане на подмяна на столове в ресторант на хотел
- ЕТ на патент - декларации и осигуровки
- Регистрация на дружество по ЗДДС
- Дейност в друга страна членка на ЕС със собствени материали и служители
- Начисляване на ДДС при отдаване на кола под наем
- Фактури с нулево ДДС от нерегистрирана по ДДС испанска фирма
- Продажба на актив на цена, по-ниска от покупната
- Санкции при неподадена ВИЕС декларация и грешка във фактура
- Покупка от офшорна фирма
- 12 нови решения за сделки в ЕС
- Решения за счетоводителите: ДДС
- Счетоводни решения на 1 смс разстояние
- Грешките в счетоводството и тяхното решаване
- 117 проблема и решения за ТРЗ, активи, данъци и счетоводство
- Услуги и доставки с контрагенти в ЕС и решаването на възникващите проблеми
- 33 реални проблема от сферата на данъчното облагане
- Данъчните промени за 2015 г. разяснени на семинар
- Експертни решения на проблеми: Данъчно облагане
- Попълвате ли декларациите си правилно и навреме?
- Пакет за оцеляване на счетоводителите в малките фирми
- Срещате ли трудности при ВОП и ВОД? Вече можете да ги избегнете!
- Сборници с казуси за ДДС - остават 16 комплекта
- Специална седмица на счетоводството
- Пакет Информирани счетоводители ще помогне в работата Ви и ще спаси бюджета Ви!
- Промяна в ДДС за Чехия и Кипър
- Подаване на декларация за дължими данъци
- ЗДДС, наемодател физическо лице и фактури от ЕТ
- Финансиране от Бюро по труда и чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС
- Документи по ЗДДС, изискуеми при транспортна услуга
- Декларация по ддс след изтичане срока на пререгистрация на ЕТ в Търговския регистър
- Отчетност по ЗДДС - наем от физическо лице, което е ЕТ
- Подаване по електронен път на дневник и регистри по ЗДДС
- Регистрация по чл. 97а от ЗДДС
- Неустойки и ДДС
- Имоти на лизинг
- Включване на кредитно известие в дневник покупки по ЗДДС
- Кредитно известие и данъчна основа по протокол по чл.117?
- Продажба на автомобил отписан от ДАП
- Дерегистрация по ЗДДС при отсъствие
- Критерий за наличност на технически ресурси по ЗДДС
- ДДС при продажба на имот от юридическо лице
- ДДС при продажба на имот от физическо лице
- Агент който възстановява ДДС
- Данъчен кредит при получени фактури по ЗДДС
- Непризнаване данъчен кредит при липса на касов бон
- Коефицент на частичен данъчен кредит – изчисление по време на годината
- Бартер и ДДС
- Анулирана фактура отразена по-късно в дневниците по ДДС
- ДДС регистрация при покупка на ЕТ
- ДДС корекция сгрешен контрагент
- Документ по ДДС за начилсяване липса на активи
- Условия за възстановяване на ДДС за лични стоки на чужди физически лица
- Сергия на открито и съхраняване на касова бележка
- Акредитираният представител по ЗДДС и счетоводство
- Регистрация като агент по възстановяване на ДДС
- Чуждестранно физическо лице и възстановяване на ДДС
- Изчисляване на авансов данък върху начислен наем с ДДС
- ДДС върху рекламни стоки

Въпроси и отговори

1084 намерени статии при търсене по ДДС


- помощ за срешена декларация за БНБ
- ЗКПО
- Фактури от ЕС за google услуги
- Фактура от ЕС с дата 01.01.2016
- Данък върху разходите ГДД 2016 по чл.92 от ЗКПО
- ДДС лично ползване за ДА
- ДДС лично ползване 2016- интернет
- Казус с Адвокат
- Осчетоводяване на мито
- Онлайн магазин
- изписване на гориво в ООД за такс.дейност и за разход за лични нужди
- Покупка на автомобил
- Издадена фактура от доставчик, дерегистриран по ДДС с начислен ДДС
- възстановен ддс от ЕС
- фактури от приключена година?
- Облагане на доходи на физически лица за 2016
- Лизинг и ДДС
- Митническа декларация в дневник покупки-неплатен данък
- ДДС
- Проблем
- тренировки по тенис в Германия.
- INVOICE на немско училише за тенис
- Издаване на фактура
- Нощувки в Китай
- Митническа декларация
- Анулиране на ф-ра за ВОД
- ВОП ли е или не?
- ДДС процедура
- ДДС процедура
- покупка на имот
- Он-лайн магазин счетоводство
- нощувка в хотел в Дубай
- Анулиране на резервация за хотелска услуга
- Бракуване на товарен автомобил и последваща продажба в Дубай
- ДДС за лични нужди
- Относно начисляване на ДДС.
- ДДС ЛИЧНИ НУЖДИ
- ДДС за кола,използвана за фирмени и лични нужди
- чл 147 ЗДДС и ползване на данъчен кредит
- продажба на заложен имот
- ДДС по рекламация
- Данъчен кредит при ВОП на автомобил втора употреба
- Износ за САЩ
- Продажба ДМА
- Rent a Car
- доставка на автомобил втора употреба
- счетоводство
- обезценка на материални запаси
- Продажба на автомобил
- Облагане с ДДС на нова сграда
- Протоколи по чл.117 от ЗДДС
- Покупка на поземлен имот от ЕООД без фактура
- продажба на имот
- Износ или ВОД?
- Бръкуван Автомобил и ддс
- ддс на закупено животно от Германия
- Износ от България за Германия
- Корекция на данъчен кредит при извършване на облагаеми и необлагаеми доставки.
- ддс при покупка от офшорна фирма
- Стока или основно средство
- Беседа в музеен обект облагаема сделка ли е?
- Получени мостри, които ще се продават
- Документиране на доставката на стоки по специалния ред на облагане на маржа
- ТО и подизпълнители
- Грешка в дневник по ДДС
- ДДС
- Прехвърляне на имот от фирма на физическо лице
- Доставка на стоки на фирма от Канарските острови
- преобразуване на търговско дружество
- ООД и занималня
- покупа на недвижим имот
- възстановено ДДС от ЕС
- данъчно третиране при получена преводаческа услуга от руска фирма
- ВОД и липси
- кл.33 в справка декларацията по ДДС
- УСЛУГА ЗА СТРАНА ОТ ЕО
- Ремонт на автомобил в България
- Продажба на актив на цена по-ниска от покупната
- Фактура с ДДС
- Трябва ли нова регистрация по ЗДДС-чл.96?
- Частичен ДК по фактура от 2013 год.
- Какви декларации са нужни да се подадат при продажба на ООД
- ДДС проблем спешно
- Продажба на лотарийни билети
- Кредитно към ЕС
- ДДС МПС нов внос от дипломат
- ДДС автомобили под наем
- ВОД клиент без ДДС номер
- Относно, фактура за услуга от САЩ
- Фактура от Турция
- Внос на стоки от Англия, от фирма нерегистрирана по ДДС
- Фактура за услуга от Чехия
- Данъчна основа при фирми- домоуправители
- ДДС при форекс търговия
- Отчитане на замяна срещу построяване
- ДДС наем
- Такса управление на лизингова сделка
- как се процедира
- Фактура за продажба
- как да осчетоводя фактура от ЕС
- Отчитане на гуми
- Регистрация по ЗДДС за стоматолог
- ДДС транспорт
- Обратно начисляване по ЗДДС
- Износ
- ДДС
- мосс
- ДДС организиране на семинар
- ДДС обслужване на едно гише MOSS
- ддс- процедура
- Ремонт на офис
- Продажба на МПС между свързани лица
- ддс и наем
- ОТУ
- Покупка на книга по интернет от ЕС
- ДДС
- Сделки с офшорна фирма
- ЕООД, ЕТ - ПАТЕНТ
- дарение на напълно амортизиран актив- мпс
- Автомобили под наем
- Никой не иска да ми отговори :(
- Задължителна регистрация по ЗДДС при регистрирано ЮЛ по чл.97а
- Дарение
- Сложен казус
- ОТРАЗЯВАНЕ В ДНЕВНИК ПРОДАЖБИ , КОЛОНА №... ФАКТУРА ЗА ЛИХВА
- Подобрение на нает имот.
- кредитно известие
- Префактуриран транспорт
- ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА В ЕС
- Автомобили втора употреба Марж
- Българско дружество с клон в Полша
- Деклариране на фактурирана пътна такса в Швейцария
- Данъчно третиране за организация на семинар
- Осчетоводяване наем автомобил и в държава от Европейския съюз и услуга към трета страна
- Протокол за транспортна услуга
- Връщане на ДДС от Германия
- Трябва ли да подавам Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО
- ДДС
- ддс при продажба на лек автомобил
- стоки с висок фискален риск
- ЗДДС
- отчитане на ДДС
- Деклариране на доставка на зърно по прил. 2 от нерегистрирано по ЗДДС ДЗЛ
- хранителни продукти и безалкохолни напитки
- Продажба на самолетни билети и ОТУ
- Протокол по чл.117 от ЗДДС
- Продажба на самолетни билети
- Върната стока за препакетиране
- Кредитно известие и ДДС декларация
- ДДС при износ извън ЕС
- ЗДДС и доход от наем на ФЛ
- Данъчно третиране на подарък от работодателя
- ВОП автомобили втора употреба.
- ДДС за възстановяване
- Необходима ли е регистрация по ЗДДС ?
- обратно начисляване на ддс
- ДДС при продажба на автомобил втора употреба закупен от дилър
- ДДС мобилен апарат
- Услуги, извършвани по електронен път
- ДДС при закупуване на автомобил от ЕС
- Протокол ВОП употребяван автомобил
- Документиране на авансово плащане при продажба на стока.
- Щета при транспорт на стоки
- Разходи за реклама
- Неосчетоводени приходи за 2008 и 2009 г.
- ддс
- Облагане на продажбата на лек автомобил втора употреба по ЗДДС
- Препродажба на стока от фирма по ДДС на фирма нерегистрирана по ДДС и после на краен клиент с цел по-голяма чиста печалба
- Спедиторска услуга
- продажба на част от сграда с прилежащ терен
- ПРЕФАКТУРИРАНЕ
- мега сложен ДДС казус
- Отказ от регистрация по ДДС
- Авансово плащане
- ДДС казус
- ДДС за въстановяване
- Стоки от трета страна
- Фактура за комисионно от Македония в дневници по ДДС
- продажба на стоки
- ддс
- ддс
- ддс
- подобрение на нает Актив
- Подадена ГДД чл.92 обр.1010а
- ддс и осигуровки
- Бартер с различни данъчни ставки
- Дарение на продукция
- Продажба на ДМА с ползван данъчен кредит при покупката
- ДДС при покупка на лек автомобил
- ДДС продажба на лек автомобил
- Изравняване на осигурутелни вноски
- Изравняване на осигурутелни вноски
- Новия чл.20а от ЗДДС
- самолетен билет
- Дълготрайни активи
- Регистрация по ДДС
- Извършване на специализиран транспорт
- заприхождаване актив
- Наем на машина
- Дерегистрация по ЗДДС
- Тримесечна процедура ДДС
- ДДС КОНСОРЦИУМ
- Къща за гости в Гърция
- зкпо
- Частичен Данъчен Кредит
- КИ и ЗДДС
- НАДВНЕСЕН КОРП.ДАНЪК 2013
- Продажба на УПИ и регистрация по ЗДДС
- Не осчетоводени фактури за приходи от продажби и дължимо ДДС.
- Приход по банков път от физическо лице
- не отразена фактура в дневник продажби
- Продажба на ДМА извън ЕС
- Услуга от фирма от чужбина
- ВОП на нов автомобил
- ВОП на медицински стоки
- Здравейте
- Протокол по чл.117 от ЗДДС
- Фактури при ВОД на стоки
- Облагане на субсидия за ЗП
- Внос на нискостойностни стоки
- зддс
- Хотелски услуги
- ДДС на услуга от собственик на ЕТ
- грешно заведени фактури в дневник покупки ддс
- Осигуровки върху доход от наем на ЕТ - ГДД
- Счетоводство на адвокатско дружество
- свързани лица в ГДД
- ДДС при продажба на товарен автомобил
- счетоводно отразяване на протокол по чл.117
- Дейност в друга страна членка на ЕС!
- РАБОТА НА ИШЛЕМЕ С ТРЕТА СТРАНА И ДДС
- фактура за стока от ЕС
- отравяване на протокол по чл.117
- магазин за захарни изделия, алкохол, цигари и кафе
- Дейност в друга страна членка на ЕС!
- Извършване на дейност в друга страна членка на ЕС!
- Покупка на автомобил на Лизинг
- Осчетоводаване на Ревизионен Акт
- Регистрация на СОЛ по ДДС
- Внос от Турция
- Продажба имот и начисляване на ДДС
- Протокол чл.117 от ЗДДС
- Известие
- ддс
- Фактура от Чехия
- Фактура от Чехия
- Оперативен лизинг
- Придобиване на МПС от Германия
- продажба на апартамент
- право на данъчен кредит за лек автомобил
- Признаване на приходи от разнос за данъчни цели без да са отчетени разходи
- фактура за услуга
- Тристранна операция
- наем физическо лице
- Дневник за продажбите по ЗДДС
- турска фактура за такса ферибот
- посредническа услуга
- ДДС върху съпътстващи разходи при продажба на стара сграда
- касова отчетност по ддс
- заприхождаване по счетоводна сметка
- Документиране на ОТУ
- Грешки във вече подадени декларации по ДДС
- ВОП - възмездност
- кредитно известие
- Данъчен кредит за минерална вода
- Обратно начисляване на ДДС
- Продажба незавършено производство
- Починал собственик на ЕТ
- Възстановяване на ДДС от Унгария
- облагаем оборот за регистрация по ЗДДС
- Покупка сглобяема къща
- обратно начисляване на ДДС при земеделски производители
- облагаем оборот за регистрация по ЗДДС
- продажба на стоки
- Автомобил на лизинг
- осчетоводяване на търговка отстъпка
- ДДС ЗА МОТОЦИКЛЕТ
- ЗДДФЛ
- ДДС и печалба
- Лихва върху просрочено вземане
- ремонт на дълготраен актив
- ддс
- регистрация по ддс
- Възстановяване на ДДС
- ЗДДС
- Лихва върху просрочено вземане
- Кредитно от 11.2013
- Изчисляване на облагаем оборот зарегистрация по режима на Касова отчетност на ДДС
- ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ
- данъчно ревизионен акт
- Фактура
- Облагаем оборот по ЗДДС на земеделски производител
- частичен данъчен кредит
- Машина на две фирми
- Тристранна операция
- Резервни части от Македония
- Тристранна операция
- корекция по чл 73 зддс
- Обменно бюро оборот Б ДДС 20%
- Приход от лихва за просрочено вземане
- ддс облагане
- ДДС при земеделски производител
- Транспортна услуга на зърно
- Облагаем оборот по ЗДДС на земеделски производител
- капитал на ЕООД
- Регистрация по ЗДДС на земеделски производител-физическо лице
- Стоки втора употреба
- ЗДДС
- Прилагане режим на касова отчетност ЗДДС.
- Капитал на ЕООД
- Облагане по ЗДДС
- Регистрация по ДДС
- Облагане по ЗДДС
- замяна на земя срещу част от непостроена сграда
- Покупка на автомобил втора употреба от трета страна - осчетоводяване
- ДДС -ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ
- доставка с нулева ставка зддс
- ддс при доставка извън страната
- Фактура за тов. автомобил от Холандия
- Покупка на лек автомобил от ЕС
- винетка от ЕС
- корекция на ддс
- ВОД ИЛИ ФЧВ
- Международен транспорт
- Самолетни билети
- данъчно облагане
- РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТ НА РАБОТНИЦИ
- Документиране на услугите от ЧСИ
- Дерегистрация по ддс
- ддс при лихви
- Регистрация по ЗДДС
- организиране на семинари+ДДС
- Търг.обект ли е апартамент, който се дава под наем?
- протокол по чл.117
- Субсидия и регистрация по ЗДДС
- Покупка на автомобил втора употреба от ЕС
- преминаване на ет в оод
- ДДС
- Фактура за рекламация
- Справка-декларация по ЗДДС
- Възстановяване на ДДС
- Възстановяване на ДДС
- ддс договор
- Възст. на ДДС ПО ЧЛ. 92, АЛ.3
- Фактура за рекламация
- VIES декларация
- ПРОДАЖБА НА ДМА ЗА КОЙТО Е ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
- Казус ДДС и Счетоводство
- доставка на услуги към ЕС и трета страна
- Фактурирани разходи
- ВОД
- Какъв документ да издам за услуга към фирма в ЕС ?
- Бракуване на автомобил
- ДДС при комисионна на руско юридическо лице.
- Безвъзмездно предаден скрап от физически лица .
- Лизинг
- гаранционен депозит
- номер по ддс на европейския парламент
- ДДС продажба на автомобил
- Протокол по чл.117
- ДДС на фактура от руска фирма към българска
- ДДС
- ДДС върху загуба на природен газ
- Обратно начисляване на ДДС
- Възст. на ДДС
- ВОП
- ФУНДАМЕНТАЛНА ГРЕШКА
- Префактуране на застраховка
- Транспортна услуга в ЕС
- Право на данъчен кредит
- ТО
- ДДС при покупка на МПС на инвалид
- Кой начислява ДДС при сделка с имот в чужбина
- социални разходи
- Грешно осчетоводена фактура за покупка
- чл 163
- Дадено помещение на ЮЛНЦ
- Ремонтна услуга в Македония - протокол по чл.117 ЗДДС
- Вендинг машини
- Самоначисляване на ДДС чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС
- ДДС наем автомобил
- продажба на ДМА
- социални разходи
- Туристически услуги предоставяни от хотелиер регистриран в България
- САЩ И СЕЙШЕЛСКИ ОСТРОВИ
- Данъчен кредит при рег. по ДДС
- участие в семинар
- Частичен данъчен кредит
- ДДС гориво
- ДДС номер в друга държава членка
- ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ДМА
- РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС ФЛ
- ДДС за гориво
- Префактуриране на участие в семинар
- ДДС при фирма доставчик рег по ДДС във Великобритания
- Услуга от Русия
- Прилагане на чл. 92, ал. 3 от ЗДДС ?
- Протокол по чл.117
- Относно промяна в ЗДДС в сила от 01.12.2013
- фактура
- Префактуриране на разходи
- Регистрация по ДДС
- Починал ЕТ и ново ЕТ или ЕООД от наследниците?
- ДДС за възстановяване
- Относно ДДС
- ДДС при цедиране на облигационни взаимоотношения
- документиране на получена услуга
- ДС за възстановяване
- Швейцарски ДДС номер
- Разходи за пътуване и престой на ФЛ
- Трудов договор
- ДДС
- Починал собственик ЕТ
- ВОП
- VIES декларация - чл.21. ал.2
- ДДС ПРИ ТРАСПРОТИРАНЕ НА РАБОТНИЦИ
- място на изпалнение при доставка на услуга по предоставяне под наем на автомобил
- Разходи по нает обект
- Възстановяване на ДДС от европейската общност чрез агент
- ДДС
- отказ за регистрация по ЗДДС
- Префактуриране на транспортни разходи
- ДДС при ВОП
- право на данъчен кредит от таксиметрови услуги
- Разходи за обект под наем
- Корекция на ДДС
- ДДС ПРИ МПС
- Наем на офис сграда на физическо лице
- Регистрация по ДДС
- данък върху разход за превозно средство
- БРАК НА АКТИВИ
- Интернет бизнес извън България
- декларация по чл.55 от ЗДДФЛ
- ДДС на услуга
- Обратно начисляване на ДДС - пример
- ДДС за възстановяване
- ДДС на разходите на лек автомобил
- Самоначисляване на ДДС
- договор за вложител
- ДМА закупени преди шест години
- покупка от чси
- Фактура за участие в конференция в Сърбия
- ДДС ОТ ЕС
- продажба на товарен автомобил
- Подобрение
- Внос на стоки
- Износ на дърва
- Стоки от трета страна
- ДДС номер
- държавни таксови марки
- Документиране нощувка в къща за гости
- ДДС служебен автомобил
- Регистрация по ЗДДС
- Автомобили втора употреба
- Внос на автомобили от трета страна
- фактура от ЕС с ДДС
- Такса Дунав мост
- ДДС регистрация
- Доставка на услуги , предоставени от ТО към друг ТО с цел последваща продажба
- внос от турция
- ВОД
- ВОП и дата на данъчно събитие?
- ТЪРГОВСКА СДЕЛКА С КИТАЙ И ТУРЦИЯ
- ДДС Декларации
- глоба за пътно нарушение в чужбина
- Доставка на услуга с трета страна
- ВОП на транспортно средство /втора употреба/ от Германия
- износ на услуга
- Самоначислянване на ДДС за комисионна
- По кой член от ЗДДС да се регистрира на търговец на автомобили втора употреба
- ддс
- Получен грант по оперативна програма
- начисляване на ДДС във фактура
- Услуга от евросъюза
- облагаем оборот за регистрация по ЗДДС
- ДДС лек автомобил
- ддс-посредник
- Покупка на стока от Германия
- ДДС - посредник
- ДДС при продажба на апартамент на зелено
- Продажба на плетачни машини с разплащане на вноски и облагане с ДДС
- Сделка извън територията на страната ли е?
- ДДС от Германия
- Извършен внос - Дневник за покупки и продажби
- Фактура без VAT номер
- Продажба на ДМА
- Рекламация и заменена стока
- ЕТ или свободна професия
- ДДС за управленски разходи
- архитектурни проекти за Русия
- Покупка и продажба на бракуван лек автомобил
- ДДС при закупуване на апартамент
- ДДС нощувки в ЕС
- ДДС лек автомобил
- Продажба на лек автомобил
- Възстановяване на ДДС
- нает лек автомобил
- ВНОС ОТ ШВЕЙЦАРИЯ И ДДС
- Право на ползване на данъчен кредит от физическо лице
- Лизинг
- ДДС
- хонорар за връщане на ДДС
- бракуване на лекарства и козметика в аптека
- ДДС
- регистрация по ддс
- Данъчен кредит за разх. за нает лек автомобил
- ДДС при ВОД
- ДДС на Посредник при продажба на стока
- Дата на издаване на фактура, дата на плащане и фактическо плащане
- ДДС по ел.път от упълномощено лице
- Ползване на данъчен кредит
- данъчна фактура с нулева стойност
- Покупка на лек автомобил от частно лице от Германия
- ВОП ли е?
- Доставка на стока по цена по ниски от цената на придобиване
- Корекция на вътреобщностна доставка
- Осчетоводяване на РА по ЗДДС
- Осчетоводяване в магазин с разнообрани стоки
- Задължени ли сме да се регистрираме по ДДС
- Наем на лек автомобил
- ВИНЕТКИ ОТ ЧУЖБИНА
- Фактура по марж от ЕС
- СЧЕТОВОДСТВО ДДС
- Издаване на фактура към чуждестранно физическо лице
- Дерегистрация по избор
- Опис за наличните актива подаван след датата на регистрация по ДДС
- Дублирана продажна фактура от месец Май
- Продажба на стоки
- Застраховка от ЕС и протокол по чл.117
- несъставен протокол за ВОП
- Допълнително здравно осигуряване
- Какво трябва да се декларира в Декларация по чл.55
- ДДС
- Доставка на консумативи от Германия
- Продажба на лек автомобил втора употреба, закупен на основание чл.143 от ЗДДС
- Интрастат
- ДДС при дерегистрация
- Право на приспадане на дан. кредит за услуги преди рег. по ЗДДС
- Доставка на услуга от Германия
- прекратен финансов лизинг на автомобил- стока
- Начисляване на ДДС върху присъдени и получени съдебни разноски, включващи държавни такси, адвокатски хонорар, разходи за гориво
- Плащане в брой
- Регистрация по ЗДДС
- Издаване на фактура СОЛ
- Международен транспорт
- Разделяне на активи преди продажба на дружествени дялове
- чл. 173 от зддс
- чл.97а ЗДДС
- Корегиране в дневници на покупки
- ДДС Възстановяване
- отчет за извършени продажби по ЗДДС
- ДДС услуги
- чл.113 ал12 и ал.13
- ДДС при закупуване на автобус от Германия.
- МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА УПРАВИТЕЛ НА ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С КОМАНДИРОВКА И ЗДДС
- ддс наем?
- Възстановяване на ДДС по чл. 92 ал. 3
- ТО и транспортни у-ги
- Митническа декларация
- ТО и транспортна у-га
- Право на данъчен кредит при покупка на лек автомобил
- Търговска сделка с Китай и Холандия/Австрия
- Покупка на лек автомобил от ЕС
- относно услуга извършена в страна от ЕС
- Предварителен договор
- осигуряване на земеделски производител-ЕТ
- дерегистрация ддс
- доставка на услуга
- Прекъсване на дейност
- ДДС регистрация при услуги извън Общността
- ДДС протокол чл 117
- възстановено ДДС за гориво от ЕС
- ОТУ
- Какви документи се издават за регистриран по ДДС-чл.97а?
- Стоки втора употреба
- Фактура, по която не са получени материали
- възстановяване на ДДС
- Счетоводно отчитане на Договор за заместване в дълг между предишен и нов длъжник
- http://clubschetovodstvo.bg/schetovodstvo/transport-i-gorivo-v-es-1689.html
- основание за не/начисляване на ДДС
- възстановяване на ДДС от Италия
- Прихващане и възстановяване на ДДС
- Ферибот
- ДДС
- декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ за реализирани доходи от земеделски производител - ФЛ
- http://clubschetovodstvo.bg/dds/nachislyavane-na-dds-pri-dostavka-ot-es_-3755.html
- ДА
- ДДС автомобил
- Марж
- Начисляване на ДДС за автомобил втора употреба
- Право на ДК
- удържани разходи при анулирана резервация
- Относно стойност на фактура
- Отдаване кола под наем
- Префактуриране на разходи
- Приложение на ЗДДС
- относно доброволна регистрация по ЗДДС
- Услуга от страна членка
- Дата на протокол по чл.117 от ЗДДС
- Възстановяване на ДДС от чужбина
- ДДС при кражба на стоки
- отразяване в дневниците по зддс на гориво закупено с карти в ес
- дерегистрация по ДДС
- ДДС
- Декларация ДДС
- Авансов данък СОЛ- неплатени суми по фактури
- воп на гориво
- Фактури за реклама и ДДС
- продажба на автомобил-вт.употреба
- относно продажба на ДМА от фирма дилър на стоки вт.употреба
- автомобил втора употреба
- ДДС
- ддс
- ДДС по фактура за покупка
- Дерегистрация по ЗДДС
- ДДС Румъния
- Регистрация по ЗДДС
- Фактура за престои
- ВОП
- Физическо Лице - отдаване под наем - регистрация ДДС
- ВОД и начисляваня на ДДС
- Заприходяване на лека кола
- Контрагент, фирма от Канарските острови, ДДС казус
- Тристранна операция
- номер на фактури
- Дан.кредит и разход-лек автомобил
- ревизия и непризнаване на данъчен кредит
- ДДС за авансово плащане при ВОД
- Начисляване на ДДС при доставка от ЕС,
- ДДС без право на данъчен кредит
- Стока раздадена като реклмна
- Ползване на данъчен кредит при регистриран дилър по чл.143 от ЗДДС
- право на дан. кредит
- документ ддс
- кредитно известие
- Прилагане на корекция по чл.79 от ЗДДС
- ДДС ВОП на употребяван лек автомобил
- Доставка на лек автомобил от Германия
- Заприходени ДМА по чл.27 от ЗДДФЛ и ДДС при продажба
- ДДС при карти за транспорт
- Отчитане на приходите от извършване на мадажи на плажа
- ДДС при аванс от клиент в ЕС
- ДДС-продажба
- ДДС за работно облекло
- Дерегистрация по ЗДДС
- искане за прихващане/въстановяване
- отчетност на черни и цветни метали
- ЕТ И ЕООД
- обменно бюро
- счетоводство на online магазин
- продажба на лек автомобил
- Митническа декларация и фактура за транспорт
- ФАКТУРА ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС
- озеленяване офис
- стоки втора употреба от ЕС
- КОЛА ВТОРА УПОТРЕБА
- ФЛ и ДДС?
- частна детска градина
- Заличаване на ЕТ
- регистрация ДДС
- Корекция на ДДС по чл.79 от ЗДДС при продажба на сграда
- Лихва, ддс и основа за изчисляване
- ВНЕСЕНА СУМА ЗА ГАРАНЦИЯ
- надвнесен данък
- Фактура за авансово плащане
- Доставка на услуга
- Префактуриране на винетна такса
- фериботна услуга от Румъния
- относно чл 118 ал 10 от ЗДДС
- регистрация по ддс
- монтаж на собствени материали в ЕО
- ДДС дневници
- Грешно издадена фактура
- Однование за регистрация по ЗДДС
- ДДС
- ДДС услуги
- ДДС за възстановяване
- чл.163ал.2 от ЗДДС
- чл.118 ал.10
- Право на строеж срещу обезщетение-фактуриране и осчетоводяване
- ддс -нов автомобил
- dds
- пропусната регистрация по ДДС
- чл.118, ал.10 от ЗДДС
- дата на дерегистрация по ЗДДС
- сгрешен конрагент в дневника за покупки
- Услуга на Македонска фирма
- Бракуване на АКТИВИ
- Подава на справка за горива 01,05,2013
- Признаване на ДДС
- Прилагане на чл.111 от ЗДДС
- ДДС хотелски услуги
- Отразена по-ниска данъчна основа
- Интрастат
- ЗП И ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.55
- Санкции във връзка с ЗДДС
- Внасяне и възстановяване на ДДС
- Справка декларация
- чл.118, ал.10 от ЗДДС
- съдадено трайно насъждение - черешова градина 100 декара
- възстанововяване на ДДС
- ддс наем
- Справка по чл.73
- Бракуване на продукция с изтекъл срок на годност
- Консултантска услуга
- ДДС
- ДДС ПО ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ
- Облагане доходите от продажба на недвижими имоти
- учредяване право на строеж
- Доходи от продажба на недвижими имоти.
- дарение ДМА
- Относно подаване на месечна декларация по ДДС след заличаване на ЕТ от Търговския Регистър.
- ГФО на ЗП
- анулиране на фактура или кредитно известие
- Продажба на Загуба
- ДДС и ВОП
- Относно ДДС
- ДДС- ДЪЛГОСРОЧНО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОМОБИЛНА НА ДНЗЛ
- Починал собственик на ЕТ, регистриран е по ДДС
- Продажба на стоки
- Приспадане на ДДС
- справка по чл.73 от ЗДДФЛ
- Доставка до Испания
- ВОП
- Облагане по Маржа
- определяне на доставка като ВОД или дистанционна продажба
- ДДС на трапспортна услуга при безвъзмезден ВОП
- VIES Декларация
- Водене на счетоводство на ФЛ, регистрирано по ДДС
- Фактура без ДДС по чл. 86 ал. 3
- Промени в изискванията към ведомствени бензиностанции
- ЗДДФЛ
- Надвнесено ДДС
- Корекция на ползван данъчен кредит при събаряне на сглада с цел бъдещо строителство
- безкасови плащания
- износ на стоки
- тристранна,вод или друго
- ДДС ДНЕВНИЦИ
- ДДС ДНЕВНИЦИ
- ддс
- Преобразуване на резултата
- Осчетоводяване на катастрофирал влекач
- опис наличични Активи при регистрация по ЗДДС
- справка по чл.73
- Доставка на стоки към трета страна
- дма
- Осчетоводяване на катастрофирал влекач
- Продажба на продукция под себестойност
- Моля за помощ
- ддс износ
- ддс
- продажба на течни горива
- ОТНОСНО ДДС
- ОТНОСНО ДДС
- За ДДС
- ДДС В РАМКИТЕ НА ЕС- ПРИЛОЖИМО ЗОКОНОДАТЕЛСТВО
- ПФ
- Земеделски производител
- относно ВОП на нерегестрирана фирма по зддс
- Бракуване на ДМА
- глава 17 от ЗДДС
- Катастрофа по смисъла на чл.80,ал.2,т.2 от ЗДДС
- прехвърляне на жилище
- Прихващане или бартер
- изписване на стоки
- комисионна за търговско представителство
- ДДС гориво в ЕС
- ДДС
- Справка по чл.73 ЗДДФЛ
- Префактуриране на разходи
- увеличение данъчна основа чл.26 ЗДДС при годишно приключване
- Внос на стоки от ЕС /Италия/
- БРАК ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ
- Зареждане на гориво за собствени нужди
- Протокол по чл.117 от ЗДДС за ремонтна и транспортна услуга от трета страна
- Оборот по обърнато данъчно задължения
- ДДС върху услуга от ЕС
- освободен сделка
- ДДС на задържани стоки от Митница
- Вътреобщностни доставки
- Рекламни материали над 30лв
- Регистрация по ДДС в др. държава членка
- справка по чл.73
- Грешка в ДДС и VIES- декларация
- Сключване на трудов договор с граждани от ЕС
- Данъчна основа при продажба на МПС
- ддс
- ДДС при продажба на лек автомобил
- Осъществени продажби на предприятие преди и след регистрация по ДДС
- получена фактура извън ЕО за комисионна за услуга
- Осчетоводяване на ддс
- ДДС за възстановяване
- продажба на дма
- счетоводство
- ДДС ВОП лек автомобил
- РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС ПРИ АВАНС ЗА ДОСТАВКА НА СТОКА
- Бракуване на хранителни продукти
- ЗАДАТЪК , ЗДДС
- Обратно начисляване по смисъла на ЗДДС
- ДДС при обучение
- Възстановяване на ДДС
- Документална обоснованост
- ддс услуга
- ДДС
- ЮЛНЦ и ДДС
- ДДС
- Комисионни на агент за възстановяване на ДДС
- ЗДДС чл.97а
- Начисляване на ДДС при наемане на обект
- Увеличава ли се ФР?
- счетоводно отчитане на актив
- относно счетоводно отчитане на актив
- ДДС при продажба на лек автомобил
- Оборот за регистрация по ЗДДС
- Ремонт на машина чуждестранен клиент
- международен транспорт
- Приспадане на данъчен кредит
- Възстановяване на ДДС
- Възстановяване на ДДС
- относителен дял на доставките за износ
- Бракуване на стоки
- Международен транспорт
- Неподаване на Декларация по ДДС в срок пради изземване на софтуер
- Признаване на приход
- Фактура от чужбина
- Търговия между 2 нерегистрирани по ДДС фирми в Европейския съюз
- Търговия между 2 нерегистрирани по ДДС фирми в Европейския съюз
- Частичен данъчен кредит
- Данъчен кредит за р-ди на нает автомобил
- ДДС И ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ
- Отново за авансовото плащане и капарото
- Капаро и авансово плащане
- основно средство или дребен стопански инвентар
- Резервни части на коли втора употреба
- възстановяване на ползван данъчен кредит
- ДДС
- Начисляване на ДДС от земеделски производител
- Фактура
- освободена сделка по чл 47 от ЗДДС
- възстановяване на ддс
- чл.92 ал.3 ЗДДС
- чл.114 ал4 ЗДДС - 2013 г
- финансов лизинг
- ДДС - префактуриране
- Издаване на фактури
- облагаеми доставки
- Във връзка с деригистрация на фирма по ДДС
- ДДС в Белорусия?
- Доставка на услуга
- Конфискувани стоки от внос
- Счетоводно отчитане на дърводобив
- Осчетоводяване на разход
- ДДС ПРИ КОНСУЛТАНСКА; КОМИСИОННА УСЛУГА
- Начисляване ДДС за разходи от името и за сметка на клиент
- Осчетоводяване на материални запаси
- Регистрация на ЕТ по ЗДДС
- Продажба на лек автомобил в ЕС
- Продажба на загуба
- Фактура Ивойс от не регистрирана фирма по ддс в ЕС
- Продажба на загуба
- ПРОДАЖБА НА ИМОТ НА ЕТ
- Задължение за регистрация по чл.97а от ЗДДС
- Обжалван Ревизионен акт
- Дан.кредит за лек автомобил 2013 г.
- ОБЕЗЦЕНКА НА СТОКИ
- документално отразяване на банкови операции
- Определяне на данъчна основа при продажба на автомобил
- физическо лице-регистрация ДДС
- Ремонт на камион в Швеция
- Осчетоводяване на покупка на мобилен телефон
- осчетоводяване на фактури на фирма със собственик турски гражданин
- Здравни осигуровки 2013
- Възстановяване на ДДС
- Получена доставка по чл.163а
- анулиране на фактура
- Нужно ли е да се бракува актив преди скраб?
- ДДС
- ДДС
- анулиране на протокол чл.117 ЗДДС
- Дерегистрирана фирма
- чл.47 зкпо
- ддс
- ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
- ДДС на фактури издадени от Турция и място на сделката там
- Изписване на стоки по групи
- ДДС по фактура на лице от ЕС, нерегистрирано по ДДС
- ддс и работа в Италия
- всичко относно водене на счетоводство или да ме насочете къде да го прочета
- Гориво-връзка с НАП
- Възстановяване на ДДС от Ес
- ДДС за гориво в ЕС
- Фактура ноември
- ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ117
- автомобили втора употреба- марж
- Нарушение на задължителните реквизити
- данъчен кредит при покупка на автомобили втора употреба?
- чл.46/1 от Правилника по прилагане ЗДДС
- ддс номер
- Процедура по обърнато данъчно задължение
- Облагане на физическо лице при продажба на имот
- ДДС при граждански договор
- Стока получена от Китай
- ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
- Ф-ра за лизинг
- Транспортна услуга България - Турция
- Осчетоводяване на фактура от Германия
- субсидия за хранодни в студентски столове и за леглодни в студентски общежития
- частичен данъчен кредит
- ЕТ и ДДС
- ДДС и откраднато МПС
- Фирми нерегистрирани по ДДС
- регистрация по чл.97а от ЗДДС
- Регистрация по ДДС на ЮЛНЦ.
- Договор за делба на произв. сграда
- Регистрация по чл. 97а от ЗДДС
- Пълномощно за завеждане на съдебен процес
- износ на биотор
- Заем за послужване
- Как се отчита Туроператорска дейност ?
- Необходима ли е регистрация по ДДС?
- чуждестранни фактури в ддс дневници
- Протокол чл.117
- счетоводство
- ВОД Дн за продажби
- техническа грешка в дневниците за продажби
- регистрация по чл.97а от ЗДДС
- Услуга от нерегистрирано по ЗДДС лице в ЕС
- строителство
- осчетоводяване право на строеж
- Начисляване на ДДС
- Сделки с благородни метали
- Фактура за нощувка в хотел
- самолетни билети
- Връзка между ЕТ и физическо лице относно регистрация по ДДС
- Продажба на сграда придобита 2008 с договор и акт 16 2009г
- ДДС и интрастат в ЕС
- Възстановяване на ДДС от ЕС
- воп от нерегистрирано лице
- едностранно счетовоство ЗП
- Заличаване на ЕТ в търговски регистър и дерегистрация по ДДС
- еднодневна екскурзия в България+ДДС
- ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА УСЛУГА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ СРАНА НЕЧЛЕНКА НА ЕС
- ддс за изкупуване на отпадъци
- КОМИСИОНЕН ДОГОВОР С ФИРМА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
- Задължителни реквизити за фактура
- ддс ревизия
- възстановяване на ддс
- ДДС Унгария
- Гражданско дружество до договор за консорциум
- Ремонт на наета сграда
- осчетоводяване на усвоена субсидия за хранодни в студентски столове и леглодни в студентски общежития
- ДДС чуждестранни фактури
- ВОП
- Прихващане на ДОД от ДДС за възстановяване
- начислен аванс при продажба
- ДДС за доставка на МПС втора употреба с разсрочено плащане
- депозити за комунални услуги
- Декларация по чл.55 ЗДДФЛ
- санкции
- Продажба на автомобил
- Фактура за храна от Италия
- Фактура за продажба
- ЗДДС чл.97а
- Документиране на доставките при авансово плащане от трети страни
- Протокол по чл.117 от ЗДДС за извършена услуга в ЕС
- РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ОТ ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ
- Гориво
- Транспорта услуга в ЕС
- Получена рента от юридечско лице
- Касовият апарат начислява ДДС, а не сме регистрирани
- По закона за ДДС
- данъчно облагане на сделка с недвижим имот
- Закупен лек автомобил втора употреба от Германия
- Невалиден VAT номер Испания
- ВОД
- Фактура от Англия с начислено ДДС
- Дължи ли се ДДС и трябва ли касов апарат?
- Кредитно известие ДДС
- самолетен билет протокол
- Доставка по чл.50 т. 2, при продажба следва ли да се начисли ДДС?
- получена ф-ра за резервни части
- чл.21/1/ ЗДДС
- Vies декларация
- КАКЪВ Е РЕЖИМЪТ НА ОБЛАГАНЕ С ДДС ПРИ ТАЗИ СДЕЛКА?
- ДДС при застраховка
- Дистанционни продажни чрез Amazon
- Протокол по чл.117 от ЗДДС
- Осчетоводяване
- ЗДДС
- Казус ЗДДС
- Дерегистрация по ЗДДС
- Закупен отпадък без ДДС и последваща продажба
- ДДС
- чл.21, ал.2 от ЗДДС
- Промяна на адрес и място на дейност на фирма?
- Начисляване или не на ДДС на услуга по сметопочистване и сметоизвозване
- Стока от Русия за Швейцария
- Фактура от САЩ
- ДДС ЗА ГОРИВА И КОНСУМАТИВИ НА АВМТОМОБИЛ
- Фирма изпаднала в неплатежоспособност
- Данъчно облагане на казан за варене на ракия
- Внос / Износ
- Отчитане на продажби при онлайн търговия
- ДДС и ремарке втора употреба от Унгария
- Възстановяване на ДДС за автомобил
- Подобрение на наето помещение
- учредяване право на строеж в община
- ползване на данъчен кредит
- ддс вод на стоки герамния
- дрехи от Англия
- Продажба на МПС
- Закупени лекарства
- Услуга от Македония
- проверка
- Гаранционен депозит за наем
- Отказ от заявление за регистрация по ЗДДС
- Продажба на ДМА
- ВОП
- отразяване фактура по чл.163 а,ал.2 от зддс
- Настаняване в ЕС, закупено от ТО от 3-ти страни
- Внос на автомобили
- Справка-декларация ДДС и приложение 6
- Относно ДДС- 9 %
- Фактура
- Бракуване на стоки
- Здравейте
- услуга факторинг
- Трябва ли да се съгласим? ДДС
- Покупко продажба на стоки от БГ фирма, без те да влизат в България
- Счетоводно изписване на стока
- Фактура по имейл
- Дължи ли се ДДС
- Зеленчукопроизводител-физическо лице продава собствена продукция
- Отпадъци - покупка, продажба, счетоводно отразяване.
- Начисляване на ддс на рез. части втора употреба
- Осчетоводяване на ваучери за намаления
- Счетоводство на лекар по дентална медицина
- Облагане на Нотариални такси, местен данък и такса вписване при продажба на сграда която е освободена сделка на основание чл. 45 ал. 3 от ЗДДС
- Облагане доход по афилиейт програми
- Декларация - приложение 3 към чл. 30 ал. 5 от ЗСТЗ
- Разяснение на чл. 69 ал. 2 от ЗДДС
- Такса битови отпадъци и ДДС
- Закриване не фирма
- Възстановяване на ДДС
- Наем за сметка на извършен ремонт
- Документ за продажба по чл. 131, ал.1 т. 2 от ЗДДС и чл. 83 ал. 1 от ППЗДДС
- Подобрение на наето помещение
- Трябва ли регистрация по ЗДДС?
- Регистрация по ДДС
- Документи, изисквани при ревизия
- Счетоводство на хранителен магазин
- ДДС
- Неотразен документ по ЗДДС
- Как се води счетоводството на хранителен магазин
- ЗДДС
- Туризъм
- ДДС при внос
- ФИРМА ЗА ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ
- Обучение управител
- ДДС
- Осчетоводяване на усвоена субсидия за хранодни и леглодни
- Цесии
- Отразяване на доставка в дневници ДДС
- Прехвърляне имот юридическо към физическо лице
- Възникване на задължение за регистрация по ЗДДС при туристическа услуга
- УПИ И ДДС
- Неустойка - фактуриране
- ДДС при договор за представителство по ТЗ
- Преотстъпен данък като ЗП по чл. 48 ал. 6 от ЗКПО
- Данъчно третиране на домейни, закупени от трети страни
- ДДС и данъчно събитие
- Експлоатация на ДМА и корекция на ДДС
- Срок за документиране на липса по ЗДДС
- Регулация на разходи, при брак на ДМА
- Аванс за ДМА преди регистрация по ЗДДС
- ДДС и патентен данък
- Знакът ЕU в ДДС номера, съгласно ЗДДС
- Аванс и внасяне ДДС след регистрацията
- Проверка на оборотна ведомост от НАП и дерегистрация по ЗДДС
- Информационна табела за стоки с право на възстановяване на ДДС
- Възстановяване на ДДС в евро
- Признаване на разходи за управленски нужди при експлоатация на лек автомобил
- ДДС върху услуга свързана с недвижим имот в страна от ЕС
- Дерегистрация по ЗДДС и патентен данъкИмейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство