Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Влезте с помощта на социалната мрежа Login Facebook
Възстановяване на парола
Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСОтраслово счетоводствоСчетоводство

Заем от чуждестранно юридическо лице

Фирмата ни ще взелме заем от чеждестранно юридическо лице / от Македония/, което няма представителство в Б-я .Въпроса ми е дължим ли данък при източника за
лихвите
Добавена в   ЗКПО

3 отговори


на 19 Юни. 2013
Съгласно чл. 12 ал. 5 т. 1 от ЗКПО лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг, начислени от местни юридически лица и местни еднолични търговци в полза на чуждестранни юридически лица, са от източник в България. Тези доходи подлежат на облагане по реда на чл. 195 от ЗКПО с данък при източника, който е окончателен.

Дължимият данък при източника подлежи на деклариране по реда на чл. 201 от ЗКПО в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода. Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода.

С Република Македония има подписано СИДДО, което можете да приложите вместо облагането с данък при източника по ЗКПО.

Сделките, сключени с чуждестранни лица, по предоставяне или получаване на финансови кредити подлежат на деклариране и на тримесечна статистическа отчетност пред БНБ по реда на Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 19 Юни. 2013
"Република Македония има подписано СИДДО, което можете да приложите вместо облагането с данък при източника по ЗКПО."

Как мога да използвам това споразумние. Аз го видях, но не съм наясно. Благодаря Ви

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 19 Юни. 2013
Когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗКПО, се прилагат разпоредбите на съответния международен договор (чл. 13 ЗКПО).

Доходите от лихви се третират в чл. 11 на СИДДО с Република Македония и когато са изпълнени изискванията, предвидени в него, имате право да го приложите.

Процедурата за прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица е регламентирана в глава ХVІ, Раздел ІІІ на ДОПК (членове 135 до 142).

Пълният текст на СИДДО с Република Македония и необходимите бланки по процедурата за прилагането му можете да изтеглите от тук:
http://nap.bg/page?id=166&textMode=0&sId271cP=2&sId270dsA=2013
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Нашите експерти

Счетоводството е наука и изкуство! Над 28 години обслужваме с традиция и стил - Счетоводство и одит; Данъци и данъчна защита; Обработка на заплати; Бизнес консултиране; Правни услуги; Административни услуги. Счетоводна къща Дал Сиат АД