Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Данък дивидент"

При разпределяне на данък дивидент м.май 2012г. на основание чл.194 ал.3 данъкът на чуждестранно юридическо лице -държава членка на Европейския съюз не е внесен от източника.
През м. декември 2012г. чуждестранното юридическо лице продава акциите си на местно физическо лице, като към датата на прехвърляне на акциите дивидентът не е платен.Плащайки дивидента на новия собственик трябва да се плати и данъка макар и със закъснение през януари 2013г. според мен.
Но към датата на вземане на решението за разпределяне на дивидент собственик е чуждестранно юридическо лице.
Трябва ли да се плати данък?


Добавена в
 • ЗКПО
 • данък дивидент

Yanka Petrova
 потребител  Yanka Petrova отговорете на 14 Февр. 2013

 
Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
 • Годишен финансов отчет
 • Данъчно облагане и такси
 • ДДС
 • ЗДДФЛ
 • ЗКПО
 • Назначаване
 • Отраслово счетоводство
 • Регистриране на фирми
 • Счетоводство