Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Данък дивидент"

При разпределяне на данък дивидент м.май 2012г. на основание чл.194 ал.3 данъкът на чуждестранно юридическо лице -държава членка на Европейския съюз не е внесен от източника.
През м. декември 2012г. чуждестранното юридическо лице продава акциите си на местно физическо лице, като към датата на прехвърляне на акциите дивидентът не е платен.Плащайки дивидента на новия собственик трябва да се плати и данъка макар и със закъснение през януари 2013г. според мен.
Но към датата на вземане на решението за разпределяне на дивидент собственик е чуждестранно юридическо лице.
Трябва ли да се плати данък?


Добавена в
  • ЗКПО
  • данък дивидент

Yanka Petrova
 потребител  Yanka Petrova отговорете на 14 Февр. 2013

 
Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство
Нашите експерти
Svetla Nikolaeva
Dimitrina Todorova Павел Йончев Иво Божилов Веска Ангелова Boris Petrov Eli Marova