Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"нетни приходи от продажби при определяне на тримесечни авансови вноски"

Здравейте,

При определяне на авансовите вноски за 2013г. в нетните приходи от продажби се посочват само приходите от продажби на стоки и продукция - без други приходи и приходи от лихви?

Благодаря предварително.

Добавена в
  • ЗКПО

Криси Иванова
 потребител  Криси Иванова отговорете на 27 Март. 2013

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 27 Март. 2013
Предвид т. 49, §1 от ДР на ЗКПО "нетни приходи от продажби" са тези по смисъла на Закона за счетоводството(ЗСч). По смисъла на ЗСч: "нетни приходи от продажби" са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятието, намалени с търговските отстъпки, отбивите, рабатите и данъка върху добавената стойност – т.11, § 1 от ДР на закона.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

Счетоводство: 7 казуса и техните решения

Абонирайте се за електронно списание "Счетоводен свят" и изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение"Счетоводство: 7 казуса и техните решения"

Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство