Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Отписан актив от САП и ДАП"

Здравейте, как следва да се постъпи с актив, който е бил напълно амортизиран и отписан едновременно от САП и ДАП, а в момента актива се ползва от предприятието. Има ли възможност актива да се заведе отново за да отговаря на действителността?

Добавена в
  • ЗКПО

Svetla Atanasova
 потребител  Svetla Atanasova отговорете на 19 Юли. 2013

 

2 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елена Илиева
 експерт Елена Илиева отговори на въпрос на 19 Юли. 2013
Щом е напълно амортизиран за данъчни цели, активът правилно е отписан от ДАП и не следва да се въвежда отново, независимо че се използва в дейността – чл. 60 ал. 1 ЗКПО.

Когато актив, който е амортизиран за счетоводни цели все още се използва в дейността на предприятието той не се отписва от САП и се счита, че се касае до грешна преценка относно полезния му срок на годност.

Ако, въпреки това, активът е отписан от САП това не означава, че той не е наличен и не съществува в имуществото на предприятието, а само че не се отчита за счетоводни цели. Отписването не води до грешна информация в ГФО, тъй като съгласно СС1 предприятията съставят нетен баланс, в който се посочва само нетната балансова стойност на активите, а в случая тя е нула.

При желание бихте могли да въведете отново актива в САП с отчетната му стойност и натрупаната амортизация, като тази операция ще се отрази единствено по оборотите и салдата на сметките, но няма да касае отчетите и корекции и оповестявания в тях няма да са необходими.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Svetla Atanasova
 потребител Svetla Atanasova отговори на потребителя Елена Илиева на 21 Юли. 2013
Благодаря за изчерпателния отговор. Успешен ден!


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

Счетоводство: 7 казуса и техните решения

Абонирайте се за електронно списание "Счетоводен свят" и изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение"Счетоводство: 7 казуса и техните решения"

Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство