Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Отписан актив от САП и ДАП"

Здравейте, как следва да се постъпи с актив, който е бил напълно амортизиран и отписан едновременно от САП и ДАП, а в момента актива се ползва от предприятието. Има ли възможност актива да се заведе отново за да отговаря на действителността?

Добавена в
  • ЗКПО

Svetla Atanasova
 потребител  Svetla Atanasova отговорете на 19 Юли. 2013

 

2 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елена Илиева
 експерт Елена Илиева отговори на въпрос на 19 Юли. 2013
Щом е напълно амортизиран за данъчни цели, активът правилно е отписан от ДАП и не следва да се въвежда отново, независимо че се използва в дейността – чл. 60 ал. 1 ЗКПО.

Когато актив, който е амортизиран за счетоводни цели все още се използва в дейността на предприятието той не се отписва от САП и се счита, че се касае до грешна преценка относно полезния му срок на годност.

Ако, въпреки това, активът е отписан от САП това не означава, че той не е наличен и не съществува в имуществото на предприятието, а само че не се отчита за счетоводни цели. Отписването не води до грешна информация в ГФО, тъй като съгласно СС1 предприятията съставят нетен баланс, в който се посочва само нетната балансова стойност на активите, а в случая тя е нула.

При желание бихте могли да въведете отново актива в САП с отчетната му стойност и натрупаната амортизация, като тази операция ще се отрази единствено по оборотите и салдата на сметките, но няма да касае отчетите и корекции и оповестявания в тях няма да са необходими.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Svetla Atanasova
 потребител Svetla Atanasova отговори на потребителя Елена Илиева на 21 Юли. 2013
Благодаря за изчерпателния отговор. Успешен ден!


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство