Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"отписване на несъбираемо вземане"

Кога следва да бъде отписано несъбираемо вземане от клиент, възникнало през м.04.2011г. ?След изтичане на 3 годишен давностен срок или 5 годишен такъв? Вземането е възникнало по повод наемни отношения между страните съгл.договор.
Признава ли се за данъчни цели разхода по отписване на вземане, отчетен след изтичане на съответния давностен срок, например след изтичане на 6 години от възникване на вземането?

Добавена в
  • ЗКПО

Rositsa Vasileva
 потребител  Rositsa Vasileva отговорете на 30 Ноем. 2013

 

4 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елена Илиева
 експерт Елена Илиева отговори на въпрос на 30 Ноем. 2013
Съгласно чл. 111. б. в) от ЗЗД с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания. Давностният срок тече от момента, в който вземането е станало изискуемо, а не от момента в който е възникнало. С изтичане на давностния срок вземането не се погасява автоматично, а кредиторът губи правото си за принудителното му събиране. Все още е налице възможността, вземането да бъде погасено от длъжника доброволно.

За да бъде отписано счетоводно едно вземане, следва предприятието да направи обоснована преценка, че то действително е несъбираемо и няма да бъде платено от длъжника включително и доброволно. Ако давността по това вземане е изтекла в същата или в предходна година, счетоводният разход е данъчно признат на основание чл. 34 от ЗКПО, т.е. ако вземане е оценено като несъбираемо и бъде отписано счетоводно на шестата година от момента, в който е станало изискуемо, счетоводният разход от отписването е данъчно признат в годината на отчитането му.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Rositsa Vasileva
 потребител Rositsa Vasileva отговори на потребителя Елена Илиева на 02 Дек. 2013
Благодаря Ви за изчерпателния отговор! Подкрепям Вашето становище по въпроса. Но относно признаване на разхода извън случаите по чл.34 от ЗКПО, вчера прочетох в статия на един ваш колега точно обратното твърдение - че при отписване на вземане извън случаите по чл.34 от ЗКПО, разхода не се признава за данъчни цели, т.е. и при отписване преди изтичане на давностния срок и след изтичането му, което ме подведе към съмнение.
Успешна седмица!


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елена Илиева
 експерт Елена Илиева отговори на потребителя Rositsa Vasileva на 02 Дек. 2013
Възможно е статията да е остаряла. С промените в чл. 37 от ЗКПО в сила от 01.01.2014 беше взета предвид и тригодишната давност по ЗЗД за периодичните плащания. В предишните редакции на закона срокът наистина беше само 5 годишен за всички вземания.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Rositsa Vasileva
 потребител Rositsa Vasileva отговори на потребителя Елена Илиева на 02 Дек. 2013
По моя въпрос бих искала да уточня още нещо: като предмет на сделката става въпрос за наем на рекламна площ, с периодично изпълнение на услугата и плащанията. Три годишния давностен срок отнася ли се и за наемни отношения от този тип, или тук се има пред вид договорни отношения например за мобилни услуги, вода, ел.енергия и други, с договор за абонаментно обслужване?


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство
Нашите експерти
Slavi Ivanov
Павел Йончев Елена Илиева Аксиния Цветанова Boris Petrov Eli Marova Miglena Trifonova