Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРОЕН АКТИВ

Здравейте,не съм сигурна и затова търся вашата помощ,благодаря!
Сграда на ЕООД с отчетна стойност 3млн.лв. и данъчна оценка 4 млн.лв.към 30.10.2012година:
1.трябва ли да се прави преоценка на актива?
2. подава ли се декларация за промяна ?

2 отговори


на 19 Ноем. 2012
На основание чл.19, ал.3 от ЗМДТ, при промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

Собственикът на имота, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за всяка промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти – чл.14, ал.3 от ЗМДТ
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 19 Ноем. 2012
Цит: НАП,Изх. № 24-34-910/2008 г.


„Относно: промяна на отчетната стойност на ДМА.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-910/ 11.12.2007 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:

Поставеният въпрос в запитването е: какъв е редът за промяна на отчетната стойност на ДМА - магазин?

Отчетна стойност е определение от счетоводното законодателство. В СС 4 - Отчитане на амортизациите се използва „Отчетна стойност" със следното значение - стойността, по която активът се води счетоводно в предприятието. Тя може да бъде историческата цена на придобиване при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.
ЗКПО не съдържа самостоятелна дефиниция на понятието „отчетна стойност". В данъчното законодателство понятието „отчетна стойност" е определено в § 1. т. 17 от ДР на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ): стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.
На основание чл. 13 от Закона за счетоводството (ЗСч) активите, в т.ч. и ДМА. при тяхното придобиване се оценяват и записват по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. Последващите оценки се извършват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
Корпоративният данъчен закон регламентира данъчните ефекти, свързани с промяната на отчетната стойност на ДМА от гледна точка на: последващи оценки на активи в глава осма и данъчни амортизируеми активи в глава десета на ЗКПО.
За целите на данъчно облагане корпоративният закон не се влияе нито от размера, нито от начините за извършване на преоценката или счетоводната база. ЗКПО неутрализира за свои цели загубата/печалбата от преоценката, отчетена в текущата година и я признава чрез данъчна временна разлика в годината на продажбата на преоценения актив. т.н. обратно проявление. Този принцип е запазен и в действащия от 01.01.2007 г. ЗКПО - чл.34. ал.1. Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл.34 се признават за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив (чл.35. ал.1 от същия закон).
Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, със данъчен стойностен праг на същественост от петстотин лева * - чл.50 от ЗКПО. Данъчната амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива. Стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка). Съгласно чл.65 от ЗКПО счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на данъчните амортизируеми активи не се признават за данъчни цели.”

* (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) седемстотин лева.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679