Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Данъчно събитие при авансово плащане от посредник в тристранна операция на доставчик в ЕС

Здравейте! Бълг. фирма е посредник в тристранна операция. Получава фактура за авансово плащане за стоки от прехвърлител в тристранна операция. Трябва ли да се издава Протокол за ВОП за авансовото плащане за стоката? Или Протокола за ВОП се издава след като се получи цялостната фактура за стоката, намалена с аванса? И как се определя дан. основа на Протокола за ВОП? Благодаря Ви!

10 отговори


на 10 Окт. 2012
В закона има предвидени изключения по отношение на документирането и отчитането на авансови плащания само при доставки на ВОП и ВОД. За всички останали авансови плащания важат общите разпоредби на закона.

Вие като посредник в тристранна операция ще осъществите освободено от облагане ВОП в страната на придобиване, т.е мястото е извън страната – чл. 17 ал.3 и чл.62 ал.5 от ЗДДС. Освен това данъкът, при тристранна операция, осъществена при условията на чл.15 е изискуем от придобиващия в тристранната операция, съгласно разпоредбите на чл.82, ал. 3 от ЗДДС. Заради всичко това, считам, че за Вас не възниква изискуемост и основание да начислите данък или да издадете протокол по чл.117 за получената фактура за авансово пащане. Имайте предвид, че съгласно чл.133 от ППЗДДС ал 12 регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция в дневника за покупките за данъчния период, през който е отразена фактурата за доставката от посредника към придобиващия в тристранната операция. Това значи, че трябва да отразите тази фактура едва когато включите в дневника Вашата фактура към придобиващия
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Окт. 2012
Благодаря Ви много! От Вашия отговор разбирам, че фактурата за аванса, няма да бъде включена в дневниците и няма да бъде издаден протокол за ВОП, а когато получа цялостна фактура ще я включа в дневника за покупки, но отново без да издавам протокол за ВОП по чл.117, така ли? И тъй като тази фактура е с намалена стойност /-авансовото плащане/, предполагам ще трябва да я включа в цялостния й размер в дневниците? Благодаря Ви отново!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Окт. 2012
Смятам, че фактурата за аванса трябва да я включите заедно с окончателната фактура и така ще декларирате цялата данъчна основа по доставката. Протокол за ВОП по чл.117 не издавате към момента на доставката.

Разгледайте чл.9 ал. 2 от ППЗДДС. Там са изредени условията за доказване на доставката като посредник в тристранна операция. Ако не можете да докажете доставката в предвидения срок, чл.9 ал.3 - 5 съдържат процедурата за корекция.
Т.е, ако не можете да докажете тристранната операция, ще се счита, че имате ВОП в страната и чак тогава трябва да издадете протокол по чл.117.
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Окт. 2012
Здравейте,пиша тук за да не отварям нова тема.Ние също ще бъдем посредник в тристранна операция,но както ще плащаме ,така и ще получаваме аванси от клиента,т.е.на нас ни плащат аванс и съответно ние плащаме аванс-и това ще бъде поне 3 пъти.Въпроса ми касае точно тези получени и платени аванси.Клиента държи да му се издаде фактура за тях,а окончателната ще бъде едва след 2-3 месеца,понеже стоката ще се произвежда.По аналогичен начин и прхвърлителя ще ни издаде фактура за аванс.Кога следва тези фактуви да се включат в дневниците,притеснява ме и дългия период до издаване на окончателните фактури.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Окт. 2012
В закона липсва изрична разпоредба за отразяването на авансовите плащания, получени от посредник в тристранна операция. Прилагайки общите разпоредби, издаването на фактурата трябва да стане в срок от 5 дни от получаване на плащането. Авансовото плащане в случая е свързано с доставка извън страната и не следва да се начислява данък.
Самото отразяване на фактурата е логично да стане когато се осъществи тристранната операция, но в закона липсва подобна разпоредба и следователно ще трябва да я включите в периода на издаване. Това от своя страна ще доведе до отразяване в системата ВИЕС. Притеснителното в случая е текста на чл.117 ал.2 т.4 в) от ППЗДДС, който изисква включването на доставките като посредник в тристранна операция без да уточнява дали в това число са и получените авансовите плащания. Друг неуточнен момент в закона и правлника е дали чл. 9 ал.3 от ППЗДДС се отнася и за авансовите плащания. При положение, че липсва изключение, трябва да приложите основното правило.

Моят съвет е да отправите писмено запитване до НАП
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Окт. 2012
Здраейте отново! Искам да Ви попитам при положение, че като посредник в тристранна операция съм издала Протокол за ВОП през м.07/2012 за фактурирани стоки от Прехвърлителя през м.07/2012, как мога да коригирам тази грешка в дневниците за м.09/2012.? Благодаря Ви предварително!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Окт. 2012
В ППЗДДС има описани процедурите за анулиране на протоколи

в случя, че Протоколът, който сте издали е на основание чл. 9 ал.3 тогава анулирането е по

чл. 10

(3) Когато посредникът в тристранна операция се снабди с документите по чл. 9, ал. 2, след срока по чл. 9, ал. 3 той коригира резултата от прилагането на чл. 9, ал. 4 и 5.

(4) В случаите по ал. 3 корекцията се извършва от посредника чрез анулиране на протокола по чл. 9, ал. 5. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която посредникът се е снабдил с документите по чл. 9, ал. 2.

В случай, че сте издали протокол, въпреки, че не е трябвало да се издава такъв, анулирането става по чл. 80 от ППЗДДС

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За погрешно съставени се смятат и издадените протоколи, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен. За анулирането не се издава нов протокол, а в погрешно съставения се посочва основанието за анулиране.

И в двата случая за анулирането на протокола не се издава нов. Отразявате го със знак "минус" в дневниците за периода, в който го анулирате.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 12 Окт. 2012
Здравейте! Според Вас тристранна операция ли е, когато получаваме 3 фактури от Германския ни доставчик /производител/ за едно изделие /едната ф-ра е за суров материал, другата за труд и третата за амбалаж в един и същ месец/, а след това ние като посрединк в тристранната операция пишем фактурата на Испанския ни клиент само с готовото изделие, и транспорта е от Германския производител до Испания и не сме регистрирани по ДДС в Германия и Испания. Благодаря Ви!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 12 Окт. 2012
Не смятам, че това е тристранна операция. За да е тристранна операция, стоката трябва да пътува директно от Германия към Испания, но имам предвид стоката по всяка доставка, а трудът попада в услугите.

В случая излиза, че немската фирма Ви продава суровия материал, после го наемате за труда и най-накрая амбалажа. За стоките ще имате ВОП при условията на чл.62 ал.2, а услугата попада в чл.21 ал.2 и съответното самооблагане по чл.82

Не знам каква е причината да не издадат фактура за готовото изделие, но по тази схема трябва да се запознаете със законодателството в Испания, касаещо ДДС
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 12 Окт. 2012
Проблема е в това, че Германците плащат за суровия материал и амбалажа на други подизпълнители, а от германците е труда /такава е уговорката/ и за всяка платена сума на другите подизпълнители германците ни пускат фактура за авансово плащане, за да им платим, а те от своя страна да платят на подизпълнителите им. Но накрая не ни пускат една единствена фактура за изделието, а фактура за шишета и друга фактура за готово изелие без шишенцето, т.к. те поръчват повече шишета отколкото са им необходими в момента, за да има и за бъдещи наши поръчки. Когато те ми пуснат фактура за готовото изделие, аз го префактурирам на Придобиващия в Испания и транспорта е от Германия за Испания, но не знам как да постъпя с фактурата за шишенцата - ВОП ли е, съгл. чл.62, ал.2? От друга страна изделието ми отива в Испания с шишенце, т.е то е необходимо за окомплектоването на продукта. Незнам как да постъпя?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679