Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

ДДС ДНЕВНИЦИ

Какво е основанието за счетоводната операцияри при доставка с монтаж в ЕО ?В коя колона на дневник продажби и клетка на СД трябва да се посочи данъчната основа ? И VIES се подава нали?
Добавена в   ДДС чл.17 ал.4

1 отговор


на 04 Юни. 2013
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. №……/ 07.03.2013г. в Дирекция «ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА»- е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството има сключен договор за извършване на монтаж на метална конструкция за фотоволтаична централа с немска фирма. За целта се командироват служители на обекта, който се намира във Великобритания. Българската фирма изпълнява само услугата /труд/, т.е. материалите, от които се изгражда конструкцията са собственост на немската фирма или на главния изпълнител. Българската фирма няма регистриран обект, офис или друг вид представителство във Великобритания. Срокът за извършване на услугата и пребиваването на персонала не надвишава 30 календарни дни. Стойността на договора не надвишава 200 000 лв.
Поставени са следните въпроси:
1. При така изложената фактическа обстановка необходимо ли е регистрация по ДДС във Великобритания?
2. Съществува ли предпоставка българската фирма да се регистрира по английското данъчно законодателство и по специално друг вид данъчно облагане/данък печалба или друго/?
3. Коя СИДДО е приложима за избягване на двойно данъчно облагане – с Германия или с Великобритания?
4. Как би се тълкувал казуса ако фирмата възложител е английска? Необходима ли е някакъв вид регистрация по данъчното законодателство във Великобритания и ако да – по кои закони?
Във връзка с поставените въпроси, изразяваме следното становище:
За определяне на данъчното третиране на вида на доставката, осъществена от дружеството Ви, свързана с монтажа на конструкцията, следва да се извърши анализ и преценка относно характера й.
За режима на данъчно облагане по ЗДДС от значение е видът на доставката – на стока или услуга, както и мястото на изпълнение на доставката. Видът на доставката се определя от предмета на сделката между страните.
От 01.07.2011 г. при определяне местоизпълнението и респективно на реда за облагане и документиране на доставките на услуги се прилагат дефинициите, поясненията и тълкуването на правилата на Директива 2006/112/ЕО, дадени с Регламент № 282/2011 г. на Съвета на ЕО. Те имат за цел да осигурят условия за уеднаквяване на практиката за прилагането на тези правила от отделните държави - членки. Съгласно чл.8 на Регламента, когато дадено данъчнозадължено лице извършва само монтаж на различни части на машина, всички от които са му предоставени от получателя на неговата услуга, тази доставка е доставка на услуги по смисъла на член 24, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО.
В Директива 2006/112/ЕО, променена с Директива 2008/8/ЕО от 12.02.2008г., нормите, които определят мястото на изпълнение на доставка на услуга са в чл.44-45.
Описаният от Вас случай – монтаж на метална конструкция - представлява доставка на услуга по смисъла на чл. 9 от ЗДДС.
Мястото на изпълнение при доставки на услуги се определя по реда на чл.21 от ЗДДС и е в зависимост от вида на извършваната услуга.
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Постоянен обект по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗДДС е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.
Предвид изложената фактическа обстановка, в случая се извършват доставки на услуги, по които получателят е данъчно задължено лице – германска фирма. Видно от приложената извадка от договора, става ясно, че обекта на получателя е във Великобритания.
Предвид текста на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС са възможни следните хипотези при определяне мястото на изпълнение на доставката:
• мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, т.е. в Германия,
• мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото, където получателят има постоянен обект - Великобритания.
И в двата случая, доставката е с място на изпълнение извън територията на страната и не се начислява данък предвид разпоредбите на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.
В допълнение, в т.2 на приложения договор е записано «Получателят на услугата дължи ДДС съгласно ........», което потвърждава, че мястото на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС и данъкът е изискуем от получателя по доставката – немската фирма.
Ако тази доставка на услуга е свързана с недвижим имот, ще е необходимо да се съобразят специалните разпоредби на ЗДДС за определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуги, свързани с недвижим имот. Изключение от чл.21, ал.2 на ЗДДС е разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1, буква «б» от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
В случай, че осъществената от Вас доставка се определи по горния ред, тя отново е с място на изпълнение извън територията на страната, в слачая - във Великобритания. За Вас не възниква задължение за начисляване по смисъла на чл.86, ал.3 от ЗДДС.
Относно необходимост за регистрация по ДДС в други държави членки, НАП не може да изразява становище. Следва да проучите условията за регистрация в съответната държава членка.
Във връзка с поставените въпроси за необходимостта от регистрация за данъчни цели в други държави и данъчно облагане там с подоходен данък, идентичен или сходен с корпоративния данък, който се определя в България, Националната агенция за приходите не може да изрази компетентно становище. Както по-горе е посочено, следва да извършите проучване на данъчното законодателство в съответната държава, където се извършва дейността по монтаж на метална конструкция.

--------------------------------

Доставките на услуги по чл.21, ал.2, ЗДДС, се включват в дневника за продажбите в колона 22, и колона 5 от VIES декларацията.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679