Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

ДДС при договор за представителство по ТЗ

Здравейте,
Дължи ли се ДДС при договор за представителство, сключен по изискванията на ТЗ. Фирма А производител-търговец има договор за представителство с фирма Б представител. Фирма Б представител има право по договор да преговаря,проучва,съдейства и... с цел сключване на договори и сделки за доставка между фирма А търговеца и клиента. Фирма Б представител няма право да сключва договори от свое име и за сметка на фирма А, няма право да сключва договори от името на фирма А и за сметка на фирма А. Фирма А сключва договорите си за доставка директно с клиента, доставя, фактурира и начислява ДДС. Фирма Б получава възнаграждение Х % от оборота на реализираната продукция доставена до клиента въз основа на сключения договор между фирма А и фирма Б. Фирма Б не е регистрирана по ДДС и следва ли да се регистрира. Дължи ли ДДС за възнаграждението си фирма Б след като се регистрира по ДДС-възнаграждението на фирма Бпредставител е % от реализирания оборот за доставена продукция от фирма А до клиента и при фактурирането на клиента фирма А е начислила и внесла ДДС. Кое е реализиран оборот - сумата от доставена продукция до клиента по фактура без ДДС или сумата от доставена продукция до клиента с ДДС. Фирма А когато превежда възнаграждението на фирма Б трябва ли да го превежда с ДДС , начислено върху договорения % който е възнаграждение на фирма Б по договор. Всички действия са в България. Не съм икономист но ме интересува въпроса. Благодаря Ви предварително.
Добавена в   ДДС

1 отговор


на 11 Апр. 2012
Предвид обстоятелството, че всички действия са на територията на Република България, мога да Ви дам следният отговор:
1. Възнаграждението, уговорено между страните за процент от оборота на реализираната печалба ще се начислява върху ОБОРОТА БЕЗ ДДС, тъй като смисъла на ДДС /данъчния кредит/ е съвсем друг, това е данък, който се дължи от крайният потребител към фиска, т.е. той не участва при изчисленията на какъвто и да е вид оборот за целите на определяне на печалбата или друг вид доход.
2. Фирма Б, която не е регистрирана по ДДС ще трябва да следи облагаемия си оборот и евентуално би се регистрирала по реда на чл. 96 от ЗДДС ако натрупа 50 хил.лв. за 12 месеца назад. В разпоредбата на същия чл. от ЗДДС може да направите справка кой вид оборот се има в предвид. Ето цитат от самия закон:
"Чл. 96. 1 Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
2 Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
3 Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
4 В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал. 2, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.
5 Задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал. 1.
6 При определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката.
7 Алинея 1 не се прилага за лица, за които са налице едновременно следните условия:
1. извършват услуги по електронен път с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на страната;
2. изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г. не са установени на територията на Европейския съюз;
3. регистрирани за целите на ДДС за дейността си по т. 1 в друга държава членка.
8 Доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г. Независимо от ал. 1 органът по приходите може да откаже да регистрира лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация на основание чл. 176, до отпадане на основанието за отказ за регистрация, съответно основанието за дерегистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация."

3. След регистрацията си по ДДС за фирма Б ще възникне задължението да начислява ДДС във фактурите, които издава за получените комисионни и съответно той ще трябва да се плати от фирма А.
Казано накратко, ако комисионната по договор е 5% от реализирания оборот уточнихме, че се взема предвид оборота без ДДС и сумата на оборота е 10 хил. лева., то преди регистрацията си фирмата ще издаде фактура без ДДС за крайна стойност – 500 лева, а след регистрацията – данъчна фактура със стойност: данъчна основа - 500 лева, начислен ДДС – 100 лева, т.е.крайна сума 600.00 лева.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679