Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

горива за собствена дейност и дистанционна връзка с нап

Здравейте!Дружеството , което обслужвам счетоводно се занимава с международен транспорт. Същото разполага с цистерна за съхранение на течни горива, на която не е монтирано устройство за измерване на разход.

Горивото от цистерната е само за собствени нужди. Горивото се зарежда от доставчик , който е отчел същата доставка чрез фискално устройство и ни е издал фискален бон със стойността на продаденото гориво, независимо от начина на плащане. Разполага ме и с експедиционна бележка за доставката, която съдържа данни за количеството заредено гориво, часа на зареждане, мястото на зареждане и мястото на доставката / т.е. нашия склад /.

Конкретния въпрос ми е: В предвид гореописаното, дружеството длъжно ли е да монтира средство за измерване на разход и фискално устройство за осигуряване на дистанционна връзка с НАП? Моля и за допълнително пояснение относно чл.118 ал.9, кои доставки се считат за отчетени чрез фискално устройство?

1 отговор


на 05 Февр. 2013
НАП, 3_3124/10.10.2012г.
ЗДДС, чл. 118, ал.1, ал. 6, ал. 8, ал. 9 и ал. 10;
ЗДДС, § 15б;
ЗИДЗАДС, § 81;Относно: Подаване на данни за извършени продажби на течни горива по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Според изложеното в запитването дружество „Х”ЕООД извършва покупко – продажба на течни горива (дизел) на едро. „X” ЕООД не притежава търговски обекти за продажба на гориво, средства за измерване на разход и собствен транспорт. Закупеното гориво не се транспортира до база на дружеството, а се превозва директно от доставчика, от който е закупено до клиента. Плащането на горивото се извършва по банков път и в брой. Продажбите в брой се отчитат с ЕКАФП.
Във връзка с гореизложената фактическа обстановка се поставя въпроса задължено ли е дружеството, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, да подава данни към НАП по електронен път за полученото / доставеното количество течно гориво от 01.01.2013г.?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ бр.63 от 4 август 2006г., посл. изм. ДВ. бр.54 от 17.07.2012 г.) и Наредба № Н-18/2006 г. на МФ (обн. ДВ бр.106 от 27 декември 2006г., посл. изм. бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. В ал. 4 на същата правна норма е уредено, че прилагането на този член, както и условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива), техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с наредба на министъра на финансите. Тази наредба е Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
На основание новоприетата ал. 8 към чл. 118 от ЗДДС (в сила от 17.07.2012г.) данъчно задължено лице - доставчик или получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставеното или полученото количество течно гориво и за получателя или доставчика, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис. С оглед на изложената фактическа обстановка в запитването считаме, че дружеството попада сред визираните в ал. 8 на чл. 118 от ЗДДС данъчно задължени лица.
В разпоредбата на ал. 9 на чл. 118 от ЗДДС е регламентирано, че алинея 8 не се прилага за доставки, отчетени чрез фискално устройство, както и за лица - доставчици, издаващи данъчен документ по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
Важно е да се отбележи, че приложението на горецитираната разпоредба предстои да бъде доуредено. В § 81 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове е предвидено, че министърът на финансите в срок до три месеца от влизането в сила на този закон следва да направи съответните промени в наредбата по чл. 118, ал. 4 от ЗДДС (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ).
Необходимо е да се има предвид, че за изпълнение на задълженията си, предвидени в ЗДДС, дружеството следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на закона в срок до 31.12.2012г. съгласно § 15б от ПЗР на ЗДДС*.
По силата на изменената ал. 10 на чл. 118 от ЗДДС с Наредба № Н-18/2006 г. на МФ се определят изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите за предаване на данните по ал. 6 и 8, видът на данните по ал. 8, както и начинът и формата на подаването им. Следователно същите ще бъдат регламентирани с последващи изменения на цитирания нормативен акт.
Изразяваме готовност при влизане в сила на промените в Наредба № Н-18/2006 г.на МФ и при писмено изявено желание страна на дружеството да изразим становище по поставения в запитването въпрос, съобразено с пълната нормативна уредба.
------------
*§ 15б от ПЗР на ЗДДС, гласи, че лицата по чл. 118, ал. 7 и 8 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона в срок до 31 март 2013 г.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679