Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ

ЗДРАВЕЙТЕ,
ЗАКУПИХМЕ АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ,ТЕРМОМЕТЪР И ЛЕКТАРСТВА ЗА ДА ОБОРУДВАМЕ ЗА ДА СПАЗИМ ПРЕДПИСАНИЯТА НА ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА И НАРЕДБАТА НА ЗБУТ. ВЪПРАСА МИ Е, МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОЛЗВА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ТЕЗИ РАЗХОДИ И НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА СЕ ПЛАТИ ДАНЪК ЗА СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ
Добавена в   ДДС ЗКПО

7 отговори


на 26 Септ. 2012
Това не са социални разходи, а разходи за дейността и са признати за данъчни цели по реда на ЗКПО.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 26 Септ. 2012
Съгласно чл. 70,ал.1, т.2 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74 от закона, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.На основание, чл. 204., т.2 от ЗКПО това са социални разходи, предоставени в натура на работници и служители, те трябва да се документално обосновани и се облагат с данък върху разходите.
Данъчната ставка на данъка върху разходите по чл. 204 е 10 на сто - чл. 216 от закона.
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 26 Септ. 2012
Всички разходи, които работодателят прави във връзка с изпълнение на свое законово задължение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд , не са социални разходи.

Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 26 Септ. 2012
Съгласно чл. 11 от ЗКПО, разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон е предвидено друго.

Ако имате основание да счетете тези разходи, за такива свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, то тези раходи на основание разпоредбата на ЗКПО не са социални - не е въпрос на предписание.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 26 Септ. 2012
По отношение на лекарствата, самите данъчни си противоречат, защото ту приемат, че не са социален разход, а са в изпълнение на задълженията на работодателя по чл.282Кт за осигуряване на здравословни и безопастни условия на труд и обслужване от СТМ, хем приемат, че са сациалнапридобивка на работниците.
В други писма, обаче, приемат, че социални разходи са само тези, които са извършени на основание чл.293 и 294 КТ и ако не са дадени по този ред, не са социални разходи.

Формално погледнато от гл. точка на КТ, социални са само разходите, които са направени по решение на Общото събрание на работниците. Работодателят не е лице, компететно да определи за какво ще се използват средстватаза СБКО. Той само предоставя тези средства.

Та за да се прецизира данъчното тертиране, смятам, че следва да споделите, по какъв ред са направи тези разходи.
Основание, документиране и т.н.

Това касае третирането по всички данъчни закони.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 26 Септ. 2012
За детайлизация към горенаписаното, извадка от отговор на поставен въпрос изх. № 24-28-185/08.12.2009 год. от НАП, Относно : данъчно третиране по ЗДДС и ЗКПО на покупка на предпазни очила за работа с компютър.

„Независимо, че предпазните средства имат характер на „лични", доколкото по силата на гореизброените нормативни актове осигуряването им от работодателя на работниците е задължително, то очевидно същите са пряко свързани с независимата икономическа дейност на дружеството. Тъй като предназначението на една стока или услуга за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки обуславя наличието на право на приспадане на данъчен кредит за същите, то по аргумент за по -силното основание това право е налице относно стоки и услуги, чието осигуряване за нуждите на икономическата дейност е задължително и са предназначени за облагаемата дейност. Не следва да се приеме, че по отношение на тези предпазни средства е налице безвъзмездна доставка към работниците, доколкото същите се използват от работниците не за лични нужди, а за независимата икономическа дейност на дружеството. В този аспект, не следва да се приеме, че е налице ограничението на правото на данъчен кредит, предвидени в чл. 70, ал.1, т.2 от ЗДДС, относно закупените лични предпазни средства... Съгласно чл.9, ал.1 от Наредба № 7 от 15 август 2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при работа с видеодисплеи, /издадена на основание чл. 36, т. 2 от ЗЗБУТ/ работодателят осигурява преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:
преди започване на работа с видеодисплеи
един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и
ежегодно за лицата, навършили 40 години
при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат при работа с видеодисплеи
В ал.2 на посочената разпоредба е предвидено, че работодателят осигурява за своя сметка средствата за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите по ал.1.”


Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 26 Септ. 2012
Намерете „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа” (утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. Изд. от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.1994 г., в сила от 1.01.1995 г.) и вижте какво трябва да съдържа по нормативни изисквания аптечката на едно предприятие.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679