Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Заличаване на ЕТ в търговски регистър и дерегистрация по ДДС

Здравейте, получих съобщение от НАП , че ми е наложена глоба за неподадена в срок декларация по ДДС.Казуса е следния - Имах фирма - ЕТ , регистрирана по ДДС. Пристъпих към процедура за заличаване от ТР. Подадох съответните съобщения до НАП и НОИ, от там извършиха необходимите проверки и след това заличих фирмата от ТР на 17.08. 2012г. До м.08,2012г включително са подавани нулеви справки - декларации. Но след заличаването - не. При разговор със служителка на НАП ми бе обяснено, че регистрацията се прехвърля автоматично към ЕГН-то ми - т.е. към физическото лице. Прави ли са и имат ли основание да ме глобят?
Добавена в   ДДС

4 отговори


на 07 Ноем. 2012
Ако не подлежите на задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от закона и в случай, че не са налице и основанията по чл.108, ал.2, и не желаете да продължите регистрацията по ЗДДС е трябвало да подадете заявление за дерегистрация в 14-дневен срок от заличаването на ЕТ. В противен случай органите по приходите заличават служебно регистрацията по ЗДДС след заличаването. Процедурата за дерегистрация по инициатива на органа по приходите е регламентирана в чл.110, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗДДС, във връзка с чл.109, ал.1 от данъчния закон. По този член /110 ал.1 т.2/ НАП установява, че не сте изпълнили в срок задължението за подаване на заявление за регистрация по чл.109 ал.1. Предвидена е санкция за данъчно задължено лице, което е длъжно, но не подаде заявление за прекратяване на регистрация в установените по закона срокове, да се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв. /чл.178 от ЗДДС/

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 07 Ноем. 2012
Благодаря за бързия отговор.
Да по чл.178 от ЗДДС имат право да ми наложат глоба , но те искат да ми наложат глоба по чл. 179 от ЗДДС. Обяснението е , че щом ЕТ е заличено от ТР то регистрацията автоматично се прехвърля по ЕГН без значение дали това физическо лице има облагаеми обороти по ДДС и то облагаеми над 50000 лв.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 07 Ноем. 2012
Обърнете внимание и на чл.108 ал.2 във връзка с чл.107 т.3

(2) Регистрирани лица по избор съгласно чл. 100 нямат право да прекратят регистрацията си на основание ал. 1 по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон.


както и чл. 73 от ППЗДДС

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите на чл. 107, т. 3, буква "а" от закона при определяне на облагаемия оборот по ал. 1 се включва и оборотът на лицето, формиран от дейността на лицето в качеството му на едноличен търговец до заличаването му от търговския регистър.


В ППЗДДС §1 е обяснена процедурата за регистрация на физическото лице след заличаване на ЕТ – тя определено не е автоматична, дори когато е задължителна


„ (4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър и за него са налице основанията за регистрация по закона, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е единният граждански номер, съответно личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът "BG".

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Пререгистрацията по ал. 3 и 4 се извършва в 14-дневен срок от вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър чрез подаване на писмено уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. За дата на пререгистрация се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.”

Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 07 Ноем. 2012
Благодаря Ви за отговора.
Облагаемия ми оборот за последните 12 месеца е 270 лв. Така,че според мен нямат основание да ми налагат глоба по чл.179 от ЗДДС. Могат да наложат санкция по чл.178 от ЗДДС
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679