Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Допълнително споразумение по време на майчинство

Здравейте, има ли право работодателя да сключи допълн. споразумение със Служителка за промяна на длъжността и заплатата /изцяло в полза на Служителката/, която в момента е по майчинство - отпуск чл.163, ал 1, за 275 дни. Всичко това се налага, тъй като Служителката е преподавател във висше училище и печели конкурс за академична длъжност Доцент. Преподавателката трябва да се преназначи от длъжност Главен асистент на длъжност Доцент съответно с промяна на възнаграждението.
Добавена в   Счетоводство

6 отговори


на 05 Дек. 2012
1. Вашият казус не е никак лесен, защото се засягат два специални закона – Закон аз висшето образование и Закон за развитие на академичния състав на Република България, както и Кодекса на труда, и Кодекс за социално осигурява.
Важните момент, които според мен съм релевантни към посочения казус са:
1) Кога възниква трудовото правоотношение.
2) От какво възниква – трудов договор, избор или конкурс.
3) Има ли специални норми по отношение встъпването в длъжност или няма такива и следва да се приложат нормите на Кодекса на труда.

Ще Ви дам моят отговор на тези въпроси, така както в съответсвие с „правното си мувство” ги виждам.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 05 Дек. 2012
1. Съгласно чл.48, ал.1, т.1 ЗВО, длъжностите на научно-преподавателския състав във висшите училища са:
за хабилитирани преподаватели - доцент и професор.
Съгласно чл.48, ал.3, ЗВО, академичните длъжности "асистент", "главен асистент", "доцент" и "професор" се заемат при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и на правилниците на висшите училища.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 05 Дек. 2012
2.Съгласно чл.24, ал.2 ЗРАСРБ , академичната длъжност "доцент" се заема въз основа на конкурс и избор.
Съгласно чл.27а , ал.1 ЗРАСРБ, научното жури класира кандидатите с явно гласуване и ги предлага за избор от факултетния/научния съвет. Предложението до съвета се изготвя от председателя на научното жури и се подписва от всички членове в 7-дневен срок.
След това факултетният, съответно научният съвет взема решение за избор на "доцент" по предложение на научното жури. Изборът се провежда при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация, не по-късно от един месец след получаване на предложението
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 05 Дек. 2012
.Съгласно чл.54, ал.1 ЗВО, длъжностите по чл. 48, ал. 1 с изключение на длъжността "асистент" се заемат с трудов договор за неопределено време.
Трудовите правоотношения между висшето училище и лицето, спечелило конкурса, възникват от деня на утвърждаване от академичния съвет на вече извършения избор.
В едномесечен срок от утвърждаването на избора ректорът сключва трудовия договор.
Извод : Трудовото правоотношение възниква от трудов договор, но преди той да бъде сключен (за разлика от КТ), от датата на утвърждаване от академичния съвет на вече извършен избор.
Съгласно чл.59 ЗВО, за неуредените в тази глава (Глава шеста.
АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА) въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда.
Това означава, че ако трудовото правоотношение възникваше от избор или конкурс, до 3м. лицето трябваше да встъпи в длъжност, за да не се смята за невъзникнало трудовото правоотношение по силата на законова фикция ( чл.96, ал.4 КТ и чл.86, ал.7 КТ)
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 05 Дек. 2012
4. Не виждам законова пречка страните по трудовия договор, при неговото сключване да уговорят дата на встъпване, след изтичане отпуска за бременност и раждане по чл.163, ал.1 КТ.
Тогава ще прекратите и трудовия договор за длъжността „главен асистент”.
Ако прекратите сега трудовия договор за длъжността „главен асистент”, служителката ще загуби трудов и осигурителен стаж, но няма да загуби обезщетението за бременност и раждане.
Не смятам, че можете да сключите допълнително споразумени за преминаването от едната длъжност на другата.
Все пак трудовото правоотношение възниква от много сложен фактически състав, след което се сключва и трудов договор.
Иначе по принцип няма пречка да се сключи такова допълнително споразумение по време на отпуск, но така или иначе лицето заема новата длъжност едва след реалното си връщане на работа.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 07 Дек. 2012
Благодаря Ви г-жо Трифонова, наистина казуса е сложен, трябва да се съобразят доста нормативни документа и най-вече тяхното тълкуване и прилагане на практика. Направих немалко консултации на различно ниво и в крайна сметка действието от моя страна ще е в следната последователност:
1. Преподавателката е в последния болничен до 19,12 /вкл/.
2. От 20.12 би трябвало да пусне молаба за отпуск за ползване на 273 дни по чл.163 от КТ.
3. Но за да не загуби едномесечния срок за заемане на длъжността ,,Доцент" преди за излезе в отпуск ще се върне 1 ден на работа - на 20.12, в който ще си подпише новата допълнително споразумение.
4. Молба за отпуск за 275 дни ще е с дата 21.12, т.е. следващия ден.
5. Оказа се че това няма да й се отрази на сумата коята ще получава за майчинството.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679