Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

граждански договор със СОЛ

Упрвител съм на ЕООД.Имам сключен граждански договор с лице, което е самоосигуряващо се - собственик е на ЕООД и лицето декларира това обстоятелство съгл. чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ. Услугата, която лицето извършва в моята фирма няма връзка с предмета на дейност на неговото ЕООД. Ясно ми е, че няма да се съставя сметка за изплатени суми. Какви документи трябва да бъдат издадени във връзка с изплащането на възнаграждението по ГД и от кого?

6 отговори


на 06 Септ. 2012
Когато изплащате доход на физическо лице, което е самоосигуряващо се лице по реда на КСО и то е декларирало това обстоятелство пред Вас с писмена декларация, нямате задължение да изготвяте Сметка за изплатени суми. В тези случаи задължително следва да разполагате с декларация от лицето по чл.43 ал.5 и документ, съдържащ реквизитите на чл. 7, ал. 1 от ЗСч., като документирането на посочения доход следва да се извърши от самоосигуряващото се лице, получател на дохода.

Имайте предвид, че независимо от качеството на физическите лица, на които ще изплащате възнаграждения /без тези по трудовите правоотношения и подлежащите на деклариране по чл.55 ал.1/, за дружеството Ви възниква задължение за включване на тези суми в изготвяната справка по образец за изплатени доходи на физическите лица за данъчната година на основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 06 Септ. 2012
Ако изплащането на дохода е извършено в брой трябва ли освен документа, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от ЗСч да бъде издаден и касов бон от фискално устройство?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 06 Септ. 2012
Ако физическото лице има задължението да отчита получаването на суми в брой с касов апарат, трябва да издаде и касов бон, но ако не е задължено да има такъв, няма как да Ви издаде касов бон.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 06 Септ. 2012
Точно това ми е мисълта - дали има задължението в този случай да издаде касов бон?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 06 Септ. 2012
За да се отговори конкретно трябва да се прецени дейността, статута на лицето - свободна професия ли е , занаятчия ли е и др., затова най-общо, ако попада в тези изключения от наредбата, не е длъжен.

Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за клиента и втори за лицето по чл. 3;
4. продажби на самолетни билети;
5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;
8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите;
10. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 06 Септ. 2012
Благодаря за изчерпателния отговор, определено ми помогнахте
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679