Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Лиценз за кандидатстване по програми

Имам фирма - ЕООД за образователни услуги. Бих искала да получа лиценз, за да кандидатствам по програми към Агенцията по заетостта. Фирмата ми е малка. Засега работя само аз. Притеснявам се доколко ще ми бъде изгодно да предприема подобна дейност, тъй като дочух, че дори и да имаш лиценз всичко е въпрос на връзки, а аз ги нямам.
Моля ви, ако може да ме посъветвате какво да направя. Все пак това се около 3000 лв., а нямам излишни.

2 отговори


на 03 Февр. 2017
Здравейте,
Всяка предприемаческа инициатива е свързана с редица рискове и един от най- големите е загубата на вложените средства.
Аз не съм лицето, което може да Ви каже дали да кандидатствате по тези програми или не и какъв риск може да поемете. Това може да направите само и единствено Вие, като много внимателно и трезво подходите към плюсовете и минусите на такова начинание.
Условията и необходимата документация за кандидатстване за доставчик на образователни услуги са ясно разписани в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2015 Г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.:

Чл. 9.
(1) Право да бъдат включени в списъка по чл. 7, ал. 2 за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация имат доставчиците на обучение, които отговарят едновременно на следните изисквания:
1. имат право да осъществяват обучения за придобиване на професионална квалификация съгласно чл. 9, ал. 1 ЗПОО;
2. притежават лицензия за съответната професия/специалност в случаите, в които се изисква, или са определени със заповед на министъра на образованието и науката и лицензията не е отнета по реда на чл. 49г, ал. 3 ЗПОО;
3. нямат прекратени договори, свързани с разходването на средства от държавния бюджет или от бюджета на Общността, поради виновно неизпълнение през последните две години;
4. нямат публични или частни парични задължения към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
6. представляват се от лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
7. разполагат с оборудвана за съответното обучение материално-техническа база – собствена или наета, в рамките на населеното място, в което ще се извършва обучението, съответстваща на Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответната професия. Доставчиците на обучение – лицензирани центрове за професионално обучение, вписват в Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) данни за базите по теория и практика, в които ще провеждат обучения, преди подаване на заявление за включване в списъка на доставчиците на обучение, както и при всяка настъпила промяна;
8. разполагат с обучаващи по теория и практика, които отговарят на ДОИ за придобиване на професионална квалификация по съответните професии. Доставчиците на обучение – лицензирани центрове за професионално обучение, вписват в Информационната система на НАПОО данни за обучаващите, които ще провеждат обучения, преди подаване на заявление за включване в списъка на доставчиците на обучение, както и при всяка настъпила промяна.

(2) Право да бъдат включени в списъка по чл. 7, ал. 2 за провеждане на обучения по ключови компетентности имат доставчиците на обучение, които отговарят едновременно на следните изисквания:
1. регистрирани са като едноличен търговец по реда на Търговския закон или като юридическо лице съгласно действащото законодателство или са създадени с друг учредителен акт съгласно действащото законодателство към момента на създаването;
2. нямат прекратени договори, свързани с разходването на средства от държавния бюджет или от бюджета на Общността, поради виновно неизпълнение през последните две години;
3. нямат публични или частни парични задължения към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
4. не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
5. представляват се от лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
6. разполагат с оборудвана за съответното обучение материално-техническа база – собствена или наета, в рамките на населеното място, в което ще се извършва обучението. Доставчиците се задължават да въвеждат актуални данни за базите по теория и практика, в които ще се провеждат предстоящи обучения, и за преподавателския състав към момента на подаване на заявление към Агенцията по заетостта за включване в списъка на доставчиците на обучение, както и при всяка настъпила промяна;
7. разработили са и ще обучават по програми, съобразени с дадените указания от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Когато доставчиците на обучение ще използват свои клонове или филиали при предоставянето на услугата, те трябва да посочат това изрично в заявлението, като условията по ал. 1 и 2 се отнасят и за клоновете или филиалите, когато те имат юридическа самостоятелност.

(4) Не могат да бъдат доставчици на обучение лица, по отношение на които има регистрирана и неприключена нередност „подозрение за измама“ през предходния или настоящия програмен период.

Чл. 10.
(1) Обстоятелствата по чл. 9 се удостоверяват с декларация или с документи, издадени от съответния компетентен орган, при първоначално подаване на заявлението. Документите се посочват в заявлението за кандидатстване.
(2) Документите и декларациите по ал. 1 се подават от представляващия/представляващите доставчици на обучения по регистрация.
(3) Доставчиците на обучение, включени в списъка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, са длъжни да уведомяват Агенцията по заетостта за всяка настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 9 в четиринадесетдневен срок от настъпването на промяната.(4) Доставчиците на обучение, които са включени в списъка по чл. 7, ал. 2, се заличават, когато не подадат изискваните документи в срока по ал. 3.

Ако можете да изпълните всички условия, мисля, че не би било проблем одобряването Ви. Надявам се, че все още има някакви остатъци от правови отношения в държавата ни.
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 03 Февр. 2017
Благодаря ви от сърце за изчерпателната информация!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679