Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Обменно бюро

Здравейте, не съм сигурна ,че въпроса ми е за тук, но ще Ви бъда благодарна ако ми помогнете.
Трябва да направя дневник на лошите сделки за обменно бюро - знам, че трябва да е прошнурован и подписан от управителя, но нищо повече.
Благодаря Ви, предварително!

4 отговори


на 08 Май. 2013
Цитат по Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари:„Чл. 12. (2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП са длъжни да завеждат в СПЕЦИАЛЕН ДНЕВНИК:
1. всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход, което е направено пред представител на специализираната служба по чл. 6, ал. 5 ЗМИП или пред член на управителните органи, независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение по реда на чл. 11 ЗМИП;
2. заключение относно целта и характера на операциите или сделките, които попадат в обхвата на чл. 7б ЗМИП, както и заключение за наличието на съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход.
(3) Дневникът по ал. 2 се прошнурова, прономерова и заверява с подписа на ръководителя на специализираната служба и с печата на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) При завеждане на съобщение по ал. 2 ръководителят на специализираната служба или оправомощен от него служител открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към извършените от служители на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП действия, свързани със съобщението или съответните операции и сделки по чл. 7б ЗМИП.
(5) Ръководителят на специализираната служба отговаря за правилното съхраняване и водене на дневника по ал. 2 и на преписките по ал. 4.
(6) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП изпълняват лично задълженията си по този член, когато не е възможно да се създаде специализирана служба.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Директорът на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да дава задължителни указания на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП относно условията и реда за събиране и съхраняване на информация.”

За този дневник посочен по-горе ли става въпрос?

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 08 Май. 2013
Да
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 08 Май. 2013
Да
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 08 Май. 2013
Съгласно чл.3, ал.2, т.1, ЗМИП, Българската народна банка, кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България, финансовите институции, ОБМЕННИТЕ БЮРА, както и другите доставчици на платежни услуги взимат задължителни мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, състоящи се в следното:
1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
2. идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по ал. 2 и 3 да приеме за установен действителния собственик;
3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.
Следователно изготвянето на дневника е задължително, но дали точно Вие трябва да го съставите може да се разбере от задълженията Ви към работодателя, свързани с трудовото Ви правоотношение.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679