Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Обявяване на дружество в несъстоятелност

Здравейте,
какви са счетоводните критерии за обявяване на ООД в несъстоятелност и в кой нормативен акт са уредени?
Добавена в   Счетоводство

9 отговори


на 18 Дек. 2012
1. Защо смятате, че критериите са счетоводни?
2. Институтът на несъстоятелността съвсем естествено е уреден в Търговския закон.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 18 Дек. 2012
Защото адвокатите искат нещо счетоводно, от което да е видно, че дружеството е в състояние на неплатежоспособност. Аз не знам какво да им дам.
Благодаря
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 18 Дек. 2012
Търговвски закон

СНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Чл. 607а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 1998 г.) (1) Производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен.
(2) Освен при неплатежоспособност, производство по несъстоятелност се открива и при свръхзадълженост на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции.НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

Чл. 608. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане.
(2) Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията.
(3) Неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 18 Дек. 2012
Чии адвокати? Адвокатите на неплатежосподобния търговец ли?
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 18 Дек. 2012
Да. Същите.
Много благодаря за бързия отговор.
Да им дам справка за задълженията към доставчици?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 18 Дек. 2012
Доказателствата, които ще се представят в съда трябва да доказват, че търговецът има задължения с настъпил падеж, които не може да изпълни.
Това могат да бъдат както публични задължения - за данъци, осигуровки, така задължения към частни субекти, но трябва да са свързани с търговската му дейност и да произтичат от търговски сделки.

Посочете задълженията - вид, размер, падеж.
Посочете средствата, с които разполага търговеца и степента на тяхната ликвидност (в иконмическия, а не юридичекия смисъл на думата).

Освен това във връзка с презумцията на чл.608, ал.2 ТЗ, посочете дата, на която търговецът е спрел да плаща.
Би трябвало Вашето адвокати по-подборно да Ви обяснят какво ще сочат като доказателства в молбата и на какво ще се позовават, за да е ясно Вие пък какво следва да изготвите.

Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 18 Дек. 2012
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МОЛБАТА

Чл. 628. (1) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Към молбата си длъжникът, съответно ликвидаторът прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) препис от последния заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет и баланс към датата на подаване на молбата, ако законът задължава търговецът да ги съставя;
2. опис и оценка на активите и пасивите към датата на подаване на молбата;
3. списък на кредиторите с посочване на адресите, вида, размера и обезпеченията на вземанията им;
4. опис на личното имущество и имуществото съпружеска имуществена общност - за едноличния търговец и неограничено отговорния съдружник.
(2) С молбата си кредиторът представя писмените и посочва останалите си доказателства за неплатежоспособността на длъжника.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Към молбата си длъжникът или кредиторът задължително прилагат доказателствата по чл. 78, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) С молбата си длъжникът или кредиторът може да предложи и план по чл. 696, както и да посочи лице, отговарящо на условията на чл. 655, ал. 2, което съдът назначава за временен синдик, ако бъде открито производство по несъстоятелност.
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 18 Дек. 2012
Изчислете показатели за финансов анализ- за бърза, за незабавна ликвидност.

Посочете чистата стойност на активите.

Неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост ли ще се твърди, или и двете.
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 19 Дек. 2012
Много, много благодаря за изчерпателния отговор !!!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679