Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

осчет. недвижим имот

При осчет. на закупена земя, таксите по вписване, нот. и %мест. данъци в стойността на земята ли е правилно да се отнесат., т.е така ще се формира по висока отчетна стойност;
Добавена в   Счетоводство

4 отговори


на 02 Юли. 2013
Безспорно разходите за нотариалните и преводни такси заплатени връзка с покупко – продажбата на земята са пряко и неизбежно свързани с нейното придобиване , поради което следва да се включат в стойността и като пряк разход, т.е. разходи за първоначална доставка и обработка на придобития дълготраен материален актив – т.4.1 от СС №16, НСФОМСП

При първоначалната оценка на ДМА, в СС №16 е посочено че в покупната цена се включват митата и невъзстановимите данъци /местен данък например/– т.4 от стандарта.

Съгласно чл. 26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
Данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката- ал.3, т.1 от разпоредбата.

Следователно, по силата на нормативните изисквания трябва да формирате така наречената от Вас „висока отчетна стойност”.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 02 Юли. 2013
Във връзка с зададения въпрос за придобиването на земята да уточня, че същата се закупува от ЧСИ, аналогично ли ще се осчет. таксите и към ЧСИ, такси по възлагане и вписване от ЧСИ; както и местния данък? Както и формиралата се отчетна стойност ще се декларира в в декларация чл.17 ЗМДТ?
Благодаря
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 03 Юли. 2013
Първоначалната оценка на ДМА по НСФОМСП, включва покупната цена и всички преки разходи. Според т.4.1, буква б от СС №16, към преките разходи / за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му/ са включени и разходите за първоначална доставка и обработка. Дори да приемем, че тези такси са някакви общи разходи, те отново са свързани с първоначалната доставка и се включват в първоначалната оценка на ДМА, на основание т.4.3. от счетоводният стандарт.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 03 Юли. 2013
Чл. 17 от ЗМДТ е отменен, ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.

Съобразявате се с чл. 21, ал.1 от ЗМДТ:
Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.

„В § 1, т. 17 от ДР на ЗМДТ се съдържа легално определение на "отчетна стойност" , според което това е "стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане". Аналогично е и определението, съдържащо се в Националните счетоводни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, СС 4 "Отчитане на амортизациите", т. 2, б. "б",
според която "отчетна стойност" е стойността, по която активът се води счетоводно в предприятието. Тя може да бъде историческата цена на придобиване при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценена стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане".
Историческа цена е цената на придобиване, себестойността или справедливата цена (чл. 13, ал. 2 ЗС).”*

*НАП, становище, изх. № 07-00-16-09 ОТ 25.01.2010 г. - извадка


Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679