Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Осчетоводяване на преоценка на земя

Фирма закупила земя парцели с цел продажба ,фирмата се занимава с покупко продажба на недвижими имоти.Когато е купена земята е осчетоводена като стока .През 2012 год.е направена преоценка ,тъй като продажната цена е много по-ниска от покупната .Преоценката е направена от експерт оценител и е представена в общината находяща се земята с цел намаляване на данъците.Каква операция трябва да се вземе за намаляване на балансовата стоиност на актива стока и какво отражение ще даде в данъчната декларация за 2012 год.
Добавена в   Счетоводство

3 отговори


на 03 Март. 2013
Земята, в случая ДМА, който като времево неограничен природен ресурс/ активи, чиято същност не може да се промени в предвидимото бъдеще в резултат на ползването им от предприятията/ не може да се определи като амортизуем актив според Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМСП/ - следователно няма място в САП. Няма място и в ДАП, защото според ЗКПО, данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно НСФОМСП.
„Счетоводния разход, който се формира при отписването на земята е стойността, на която същата е била заведена в счетоводството на предприятието при нейното придобиване т.е. това е историческата цена по смисъла на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ЗСч. В този смисъл данъчната оценка на земята сега не е от значение за данъчни цели. За данъчни цели се регулира този счетоводен разход, който се формира при отписването на актива /земя/ в резултат на извършена разпоредителна сделка.”*

*отговор на НАП,02.09.2011 г.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 03 Март. 2013
Съгласно СС № 16 от НСФОМСП, балансова стойност на ДМА представлява сумата, с която един актив се признава във финансовия отчет, след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации и се коригира със загубите от обезценката им и с извършените преоценки. В сила от 01.01.2008г, последващите оценки на дълготрайни материални активи следва да бъдат извършвани от предприятията съгласно препоръчителния подход, регламентиран в т.7.1 от стандарта - след първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив следва да се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. Правилата относно извършването на обезценка на материалните активи от счетоводна гледна точка, се съдържат в СС № 36-Обезценка на активи от НСФОМСП.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 03 Март. 2013
Данъчните временни разлики по ЗКПО възникват, когато приходи или разходи са признати за ДАНЪЧНИ цели в година, различна от годината на счетоводното им отчитане, т.е. в случая е разход, непризнат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, който ще бъде признат през следващи години, когато настъпят условията за признаване съгласно съответната част от разпоредбите на ЗКПО.
Предвид т.7.2. от СС № 36-Обезценка на активи от НСФОМСП, загубата от обезценка на актив се признава веднага като текущ разход за дейността./Дебит сч.сметка „Други разходи”/Според чл.34, ал.1 от ЗКПО, приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на СЧЕТОВОДНОТО им отчитане.На основание чл. 35, ал.1 от ЗКПО, непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл. 34 от закона се признават за данъчни цели в ГОДИНАТА НА ОТПИСВАНЕ на съответния актив или пасив.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679