Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

парични средсва

Здравейте! Как да осчетоводя дадени от нашето предприятие парични средства на лице, имащо нужда от операция? Благодаря!
Добавена в   Счетоводство

4 отговори


на 11 Февр. 2013
Не сочите в какви отношения е предприятието с това лице.
Това Ваш работник ли е или е лице, на което сте решили да дарите средства?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Февр. 2013
Това е лице, на което сме решили да дарим средства!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 12 Февр. 2013
Това е лице, на което сме решили да дарим средства!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 12 Февр. 2013
НАП, №1__17/21.02.2012 г.

ЗКПО чл.31, ал.1, т.8


Относно: приложението на чл.31 от Закона за корпоративното подоходно облагане


Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОУИ - гр. с вх.№ г., сте описали следната фактическа обстановка:
Еднолично дружество с ограничена отговорност е взело решение да дари през 2011 г. определена сума на лице на 73 години с вродена луксация на тазобедрените стави, двустранна, освидетелствано от ТЕЛК с експертно решение за инвалидност 76%. Във връзка с това се поставя въпроса дали може направеното дарение да бъде признато за разход на основание чл.31, ал.1, т.8 от ЗКПО?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването, изразяваме следното принципно становище:
Действащият от 01.01.2007 г. Закон за корпоративното подоходно облагане не съдържа определение на понятието "дарение".
Дарението като правна сделка е уредено нормативно в чл.225 - 227 от Закона за задълженията и договорите. То е договор, по силата на който дарителят преотстъпва веднага и безвъзмездно имуществено право на надарения, а той го приема. Дарението е едностранен договор, като същинско задължение възниква само за дарителя - да прехвърли свое имуществено право. Съществено при дарението е, че то е безвъзмезден договор. Отсъствието на насрещен еквивалент е характерна особеност, която отличава този способ от търговската сделка.
При този вид сделка са налице само разходи без постъпления, което води до нарушаване на един от основните счетоводни принципи, а именно принципа за съпоставимост между приходите и разходите.
Разпоредбите, свързани с разходите за дарение се съдържат в част втора, глава седма "Данъчни постоянни разлики" на ЗКПО. За целите на данъчното облагане с корпоративен данък се признават разходите за дарения до определен ограничителен праг в зависимост от лицата, посочени в чл.31, ал.1 - 4 от същия закон, в чиято полза са направени при условие, че данъчно задължените лица, които ги извършват са приключили съответния данъчен период (финансовата година или тримесечието при авансовото облагане) с положителен финансов резултат (счетоводна печалба). Съгласно чл.31, ал.6 от ЗКПО не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предмета на дарението не е получен.
Следва да се има предвид, че след 01.01.2007 г. даренията, отчетени като разходи, не са обект на облагане с данък върху разходите по реда на част четвърта от ЗКПО.
Съгласно чл.31, ал.1, т.8 от ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато са направени в полза на хора с увреждания.
В конкретният случай, достатъчно е надареният да е увреден по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/. Съгласно §1, т.1 от ДР на ЗИХУ "увреждане" е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.
Когато дарението не отговаря на горепосочените критерии, то е непризнат разход за данъчни цели И С НЕГО СЕ УВЕЛИЧАВА счетоводния финансов резултат на основание чл.26, т.7 от ЗКПО. На същото основание СЕ УВЕЛИЧАВА счетоводния финансов резултат и с превишението на разхода за дарение над размера от 10% от положителния счетоводен финансов резултат /счетоводната печалба/.


Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679