Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Покриване на загуба

През 2011 г в дружество А се влива дружество Б , в резултат на което "А" приема всички активи и пасиви на "Б" , в т.ч. и загуба от минали години в размер на 56 хил.лв. Може ли "А" с протокол на общото събрание да покрие тази загуба от "Б" с неразпределената си печалба от минали години ?

2 отговори


на 20 Юни. 2013
НАП, Относно: Прилагане на ЗКПО при извършвана на вливане на едно дружество в друго

С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …14.03.2013г. в Дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка и са поставени следните въпроси:
През 2013г. ще се извърши вливане на едно търговско дружество в друго. През 2013г. вливащото се дружество формира загуба, а приемащото дружество печалба от продажба на дълготраен материален актив.
Получаващото дружество може ли да пренася формираната през текущата година от преобразуващото се дружество загуба? Възможно ли е след вливането двете сделки да влияят при определяне на данъчния резултат?

Съобразявайки относимата правна уредба, изразявам следното становище:
Настоящият отговор е обвързан с прилагането на разпоредби от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и не коментира счетоводните аспекти на преобразуване на дружества чрез вливане поради липса на компетентност на НАП в тази насока. Компетентна да отговаря на въпроси свързани със счетоводното третиране при преобразуване на дружество е дирекция „Данъчна политика” към Министерство на финансите. В така изготвения отговор се приема, че вливането ще се извърши по реда на Раздел ІІ „Специфичен режим на облагане при преобразуване”.
Съгласно чл. 126, ал. 1 от ЗКПО вливане е всяко преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:
1. всички активи и пасиви на едно или повече преобразуващи се дружества преминават към съществуващо приемащо дружество, като преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация;
2. на акционерите или съдружниците в преобразуващите се дружества се издават акции или дялове от приемащото дружество.
За данъчни цели датата на преобразуване е датата на вписване на преобразуването в търговския регистър. Последен данъчен период при прекратяване на преобразуващо се дружество е периодът от началото на годината до датата на преобразуването.
На основание чл. 117 от ЗКПО в случаите на прекратяване на преобразуващи се дружества новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването.Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на новоучреденото или приемащото дружество. Корпоративният данък за последния данъчен период се внася от новоучредените или приемащите дружества в 30-дневен срок от датата на преобразуването след приспадане на направените авансови вноски.
С разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от корпоративния закон е регламентирано, че данъчен финансов резултат е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда на ЗКПО. Алинея 3 от чл. 18 на закона посочва, че отрицателният данъчен финансов резултат е данъчна загуба.
Общите правила относно правото на пренасяне на данъчна загуба са регламентирани с разпоредбите на Глава единадесета „Пренасяне на данъчна загуба”. Ограничения по отношение на упражняването на това право се съдържат в разпоредбите на чл. 119 и чл. 144 от корпоративния закон.
Съгласно чл. 144, ал. 1 от ЗКПО при преобразуване на дружество по Раздел ІІ „Специфичен режим на облагане при преобразуване” получаващото дружество няма право да пренася данъчните загуби, формирани от преобразуващото се дружество.
Предвид изложените до тук правни норми във връзка с правото на пренасяне на данъчни загуби формирани от преобразуващо се дружество, което се прекратява без ликвидация поради вливане, считам че получаващото дружество няма право да пренася данъчна загуба, в т.ч. и данъчната загуба от последния данъчен период на прекратяващото се дружество.
Както бе посочено по-горе данъчният финансов резултат се образува от счетоводния финансов резултат след извършено преобразуване по реда на ЗКПО. В тази връзка данъчният финансов резултат за 2013г. на приемащото дружество ще се определи на основата на формирания за счетоводни цели финансов резултат и извършените преобразувания в увеличение и намаление с данъчните постоянни и временни разлики и други суми в случаите, предвидени в този закон при прилагане на разпоредбите на част Втора «Корпоративен данък» на ЗКПО.


Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 21 Юни. 2013
Във въпроса Ви има неточност. Ако А се влива в Б, приемащото дружество е Б, то приема всички активи и пасиви на А, първото дружество се прекратява след вливането и решенията относно неговите активи и пасиви би следвало да се взимат от Б, не от А. Приемам, че е техническа грешка.

В защита интересите на кредиторите чл. 263к ТЗ предвижда имуществата на приемащото и вливащото се дружества да се управляват отделно за срок от 6 месеца, което обичайно се прави с разделно счетоводно отчитане. При Вас, този срок е изтекъл и не би следвало да има проблем с покриване на балансова загуба на А, формирана преди вливането, с неразпределена печалба на Б, формирана също преди вливането, още повече че се касае само до промяна в структурата на собствения капитал.

Относно пренасянето на данъчни загуби на вливащото се дружество в приемащото са налице ограниченията по чл. 144 от ЗКПО, посочени в горното писмо на НАП.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679