Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Счетоводно отчитане на дърводобив

Здравейте!!!
Бих искала да попитам как става счетоводното отчитане на ЕООД (без регистрация по ЗДДС), с предмет на дейност дърводобив и продажба на дърва за огрев? Фирмата започва дейност след спечелването на конкурс, което му дава правото да упражнява тази дейност. Интересуваме как по точно става заприхождаването на стоките/продукцията, на какво основание?? Има ли нещо по-специфично, с което трябва да се съобразя?
Благодаря!!!
Добавена в   Счетоводство

1 отговор


на 29 Ян. 2013
Съгласно становище на НАП, законът за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ в своя чл. 184 (в сила от 01.01.2007 г.) предвижда специално данъчно облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък за задължените лица, които извършват производствена дейност в общини с ниво на безработица, надхвърлящо средното за страната. Съгласно §1, т. 28 от ЗКПО производствена дейност за целите на чл. 184 е създаването на нов продукт чрез механично, физично или химично преобразуване (обработка или преработка) на суровини и материали с цел последваща реализация и биологична трансформация на живи животни или растения.
По смисъла на чл. 53 от ЗГ ползването на горите и земите от горския фонд се осъществява чрез добивът на дървесина и разпореждането с нея. Ползването на дървесина от гори и земи от държавния горски фонд се осъществява по един от начините, определени с ал. 2 т. 1 - т. 6 на чл. 53 от ЗГ. Съгласно §2, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите /ДР на ЗГ/ добиването на дървесина е дефинирано като извършване на сеч и извоз на дървесина до временен склад.
В утвърдения със Заповед № РД-07-317 от 29.11.2007г. на Председателя на Националния статистически институт Класификатор на икономическите дейности (КИД-2008) дърводобивът попада в сектор '"А" /СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО/, раздел "02" /Горско стопанство/, група "02.2", клас "02.20" /Дърводобив/. Позицията "02.20" /Дърводобив/ според КИД-2008 включва:
- добиване на трупи за дървопреработващите предприятия;
- добиване на трупи, употребени необработени, нецепени, незаострени като : подпори, стълбове за огради, колове (пръти);
- събиране и добиване на дърва за горене;
- събиране и добиване на остатъци (дънери, клони, вейки и други) за горене, получени при дърводобива и прибиране на реколтата от гората;
- добиване на дървени въглища в гората (по традиционни методи).
В КИД-2008 е доуточнено, че продукцията от гореупоменатите дейности може да се получи под формата на трупи или дърва за горене.
За нуждите на данъчното облагане и по-конкретно, по отношение на прилагането правилата за преотстъпване на корпоративен данък определящо се явява легалното определение за производствена дейност по смисъла на материалния данъчен закон, ако такова е предвидено в него. От една страна, от буквата на §1. т. 28 от ЗКПО става видно, че законодателят под механично, физично или химично преобразуване на суровини и материали визира различни форми на обработка или преработка на същите с цел реализация на видоизменен (нов) продукт. От друга страна същият този закон не класифицира изрично дърводобива като производствена дейност, нито пък предвижда легална дефиниция за същия. Въз основа на предходния принцип, понятието за дърводобив (включващо: сеч, кастрене, разкройване на сортименти и извозване до временен склад с цел последваща реализация) и това доколко то отговаря на понятията за обработка и преработка на материали и суровини с цел създаване на нов продукт за бъдеща реализация трябва да се разглежда в светлината на заложените в ДР на ЗКПО понятия (цитирани по-горе), а не в тази на класификатора за икономическите дейности /КИД/. КИД е документ, който се използва за нуждите на статистиката. Поради това му естество, същия не може да бъде използван за нуждите на определянето на задълженията за данъци на едно лице.

Предвид гореизложеното дърводобивът представлява механично преобразуване на един продукт, който е предназначен да се използва за последваща реализация.

Действително дърводобивът включва различни елементи, които разглеждани поотделно имат характера на услуги, но разглеждани общо дейностите по отсичане, кастрене, обелване, размерване и отрязване, транспортиране до временен склад водят до промяна в характера на една суровина и нейното предназначение с цел формиране на нов продукт. В подкрепа на това твърдение е и решение на Върховния административен съд № 5132 от 07.05.2008 г.
----------
Относно специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската продукция в годишните финансови отчети на предприятията със селскостопанска дейност, ползвате разпоредбите на СС 41 от НСФОМСП.


Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679