Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ

За ползване на данъчно облекчение за деца. Формуляр на декларацията може да свалите ТУК
Указания за попълване:
 
Декларацията се попълва от местни физически лица и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), които имат право да ползват данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за доходи, придобити през годината, за която се подава декларацията. Това може да бъде лице, което към 31 декември на данъчната година е:
родител, който не е лишен от родителски права – при условие, че детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество; или
настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство; или
член на семейство на роднини или близки – в случаите, когато  детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или
приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
Качеството на декларатора (родител, приемен родител, настойник, попечител или член на семейство на роднини или близки) се отбелязва в т. 1 – 4 на Таблица 1, 2 или 3 в Част ІІ на декларацията. В случаите на развод следва да се попълни и т. 5 от същата таблица.
 
Условия за ползване на данъчното облекчение 
Данъчното облекчение се ползва, ако:
към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП; и
детето не е навършило пълнолетие; и
към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
Данъчното облекчение се ползва и ако през течение на годината детето е родено или е навършило пълнолетие.
Данните на децата се попълват в т. 6 на Таблици 1, 2 и 3 от Част ІІ. 
Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, към декларацията се прилагат копия на официални документи, доказващи наличието на условията по чл. 22в от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач. В тези случаи се попълва ред 2 от Част ІІІ на декларацията.
Данъчното облекчение за деца се ползва при условие, че се представи писмена декларация от другия родител (приемен родител или член на семейство на роднини или близки), че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна година. За целта може да се ползва образецът на декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки) към формуляра или документ със същото съдържание на отделен лист. Броят на декларациите се посочва на ред 1 в Част ІІІ. 
 
Изключения
1. Декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки) не се представя, когато другият родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки):
е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод. Ако е налице едно от тези обстоятелства, то се посочва в съответната точка (7.5, 7.6, 7.7 или 7.8) в Таблица 1, 2 или 3 на Част ІІ. В случай че са отбелязани т. 7.5 или 7.6, не се попълват данните за другия родител в т. 7.1 – 7.4 на същата таблица;
не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи от: трудови правоотношения; друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ; наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; прехвърляне на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ) или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (доходи от стопанска дейност като едноличен търговец или като регистриран земеделски стопанин в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ). В тези случаи се попълва т. 7.9 от съответната таблица на Част ІІ
Когато данъчното облекчение се ползва от родител на когото е предоставено упражняването на родителските права при развод, деклараторът отбелязва „да” в т. 5 от Таблица 1, 2 или 3 в Част ІІ от декларацията и не представя декларация от другия родител.
2. Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице останалите условия за ползване на данъчното облекчение за деца. В този случай е необходимо да се представи писмена декларация от другия родител и се отбелязва „не” в т. 5 от Таблица 1, 2 или 3 в Част ІІ от декларацията.
 
Размер на данъчното облекчение за деца
Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява със:
200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
600 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи!
 
Ред за ползване на данъчното облекчение 
Данъчното облекчение за деца може да се ползва, както следва:
1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения - чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея, се представя пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на съответната година;
2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП – в срок до 30 април на следващата година. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ се прилага към годишната данъчна декларация, като конкретният размер на облекчението се определя в Приложение № 10 (образец 2010).
 
Когато данъчното облекчение за деца е ползвано чрез работодателя, но физическото лице е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея трябва да се приложи и декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца. 


източник: nap.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

oEWUKSu 15 Дек. 2023
A preclinical study utilizing immunocompetent mice supported this model mice whose EGFRvIII positive tumours were cleared by treatment with EGFRvIII CAR T cells could reject EGFRvIII negative tumour cells in subsequent re challenge experiments, whereas tumour naive mice could not reject EGFRvIII negative cells 182 levitra prix medecine In breast cancer, the testing of new agents just prior to surgery known as neo adjuvant therapy allows for monitoring of tumor response at the time of surgical resection
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679