Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

НАП със становище относно прилагането на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове

Излезе официалното становище на НАП по поставени въпроси за прилагане на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове.
 

На 15 март 2021 г. бе проведена среща между представители на хазартния бранш и представители на НАП.
 
На срещата бяха поставени 13 конкретни въпроса, свързани с:
- такси за издаване при получаване на лиценз за организиране на хазартни игри;
- такси при подаване на искане за промяна в издадения лиценз за онлайн организатор;
- дължи ли се или не такса по ТТЗХ при подаване на искане за утвърждаване на новите правила съобразно с изискванията на наредбите по чл. 17,ал. l, т.4 от ЗХ. Възможности за съставяне на единен документ относно всички правила и изисквания  съобразени  с изисквания  нa  чл.  17,  ал.  l,  т.4  от  ЗХ;
- алтернативен данък по ЗКПО – срокове и изчисления, размер;
- задължение за издаване на счетоводни документи при печалба от страна на клиентите;
- договор за лизинг по чл. 64, ал. 5 от ЗХ – същност и оборудване, за което се отнася;
- модифициране и усъвършенстване на игралните автомати съгласно лиценз по пар. 87, ал. 1 от ПЗРЗХ;
- лиценз по ЗХ за българските производители на игрален софтуер и комуникационно оборудване;
- регистри по чл. 20, ал. 1 от ЗХ;
- черен списък по чл. 17, ал. 2 от ЗХ – актуализация и следене на списъка; начини за подаване на сигнали;
- потвърждение относно начисляването на активи като инвестиция, въпреки че не са платени.
 
По първия въпрос относно такси за издаване при получаване на лиценз за организиране на хазартни игри, становището на НАП е следното:
„За  получаване  на  лиценз  за  организиране  на  хазартни  игри  с  игрални автомати и хазартни игри в игрално казино се дължат таксите регламентирани в чл. 30, ал. 1 от ЗХ (таксите в Тарифа за таксите, които се дължат по Закона за хазарта (ТТЗХ)) и таксите по чл. 30, ал. 5 и ал. 6 от ЗХ.
 
За разглеждане на документи по подадено искане за издаване на лиценз по ЗХ за организиране на хазартни игри с игрални автомати и хазартни игри в игрално казино се събират таксите по чл. 1, ал. 1, т. 4 или т. 5 от ТТЗХ, както и таксата по чл. 1, ал. 3 или 4 от ТТЗХ.
 
Таксата по чл. 1, ал. 3 или 4 от ТТЗХ за разглеждане на инвестициите се дължи и в двата случая независимо, дали документите за инвестиции ще са представени към искането за издаване на лиценз или ще бъдат представени с второ искане в рамките на 6 (шест) месеца след решението на изпълнителния директор (ИД) на НАП за издаване на първоначален лиценз. Налице е възможност за заявителя да поиска двете административни услуги в едно искане, но и в двата случая работата на административния орган по проверката на инвестициите е еднаква. Аналогична е и практиката на съда като е допустимо в една искова молба да се иска произнасяне по няколко казуса.
 
Съгласно разпоредбите на чл. 30, ал.5 и ал. 6 от ЗХ в редакцията му ДВ бр. 69 от 04.08.2020 г. е предвидено и събирането на държавни такси, като критерият за събирането им е обвързано със срок на издавания лиценз по чл. 30 ал. 5, ЗХ и критерии в зависимост от броя жители в населеното място по местонахождение на обекта - чл. 30 ал. 6 ЗХ. Таксите по чл. 30, ал. 1 от ЗХ, а именно регламентираните такси за издаване на лицензи в чл.3 от ТТЗХ, се определят на база на броя броя на игралните места в обектите. Таксите за издаване и поддържане на лицензи според критериите „срок на лиценза“ и „брой жители в населеното място“ по местонахождение на обекта не изключват дължимостта и на таксата по чл. 30, ал.1 от ЗХ. С оглед императивния характер на разпоредбите на чл. 30, ал.1, ал. 6 и ал. 10 от ЗХ разгледани в тяхната взаимна свързаност е видно, че ИД на НАП действа при условията на обвързана компетентност и е длъжен да събере предвидените в действащото законодателство в областта на хазарта държавни такси от искателя, преди да пристъпи към издаване на удостоверение за издаден лиценз.
 
Таксите по чл. 30, ал. 5 и ал. 6 от ЗХ се дължат, макар и да изглежда да съществува формално противоречие с ал. 7 на чл. 30 от ЗХ.
 
Следва да се посочи, че по искания, които са подадени до 06.08.2020 г. и получават решение от НАП след тази дата, се дължат съответни такси по действащия към момента на постановяване на решението на ИД на НАП закон, а не по действащия към момента на подаване на исканията закон, т. е. до 06.08.2020 г. на основание §86 от ПЗР на ЗХ.
 
Съгласно §86, ал. 1 от ЗХ (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и  устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, се довършват при досегашните изисквания в 9-месечен срок от влизането в сила на този закон, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне.
 
Държавната такса не е част от изискванията за издаване на лиценз, таксата е условие за получаване на такъв. Таксата по решение на ИД на НАП възниква като задължение към организатора след влизане в сила на същото. Решенията на ИД на НАП при всички положения влизат в сила на дата, при която  действащ  е Закона  за изменение и допълнение на Закона за  хазарта (Обн. ДВ, бр. 69/04.08.2020 г.).
 
Предвид гореизложеното и с оглед факта, че административния орган действа изцяло в рамките на правомощията си установени в закона във връзка с осъществяване на надзор върху хазартната дейност, организаторите на хазартни игри са длъжни да заплащат всички държавни такси установени в ЗХ и ТТЗХ.“
 
Цялото становище по всички въпроси ще намерите тук >>
 
Източник: nra.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

2 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

thactiolo 01 Юни. 2024
In a recent study that comprehensively compared the systemic and CSF androgen metabolome in women with IIH to sex BMI and age matched control groups with either simple obesity or polycystic ovary syndrome PCOS, IIH women showed a pattern of androgen excess with increased serum testosterone and increased CSF testosterone and androstenedione 47 buy generic cialis online It s also improtant to keep in mind that
Chimigo 01 Юли. 2023
acheter levitra bayer Tom Platz Uh hmm
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679