Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Особености при данъчното ревизиране в строителството

Предмет на дейностите в строителството се явяват отделните обекти на строящи се сгради, съоръжения, монтажите на съоръжения, които са част от крупни комплексни оборудвания и др., имащи обособена финансова оценка.
Оценката на разходите за даден строителен обект се извършва въз основа на работни документи и се равнява на сумата от основните разходи за материали, конструкции и детайли, разходите за труд на ангажирания в строителството персонал, разходите по експлоатацията на машини и съоръжения,  разходите във връзка с тежки условия на труд /зимни условия/, както непредвидените работи и разходи. На база на план-сметките се определя прогнозната стойност на обекта.
 
Проверката и анализа на разчетите по план-сметките се състои в определянето на точността на оценките и извършените изчисления. Освен това на анализ подлежат сключените договори, както и актуваните работи.
 
Отчетите за разходи по строителство и оборудване се отличават с многообразие и  специфичност  на  различните  номенклатури  от  материали.  Трябва  да  бъдат отделени основните материали, като бетон, тухли, хоросан, дървен материал, покривни и бояджийски материали и т.н. Конструкциите и детайлите, които са изработени от армиран бетон, метал, дървесина и други строителни, тръби от различни материали, релси, сглобяеми елементи за ВиК работи и т.н., трябва да бъдат обособени в отделна група. В следваща група под наименование „Други материали” влизат резервни части, неинвентарни опаковки, гориво и смазочни материали.
 
Разходите за някои материали, обикновено такива, които се съхраняват на открито, като чакъл, пясък и др., се определят по нормиран разход.
 
В съвременните условия разходите по експлоатация на строителните машини и механизация достигат значителни размери. Използва се собствена или наета техника, както и услуги с такава от специализирани предприятия. Проверката на такива разходи се базира на анализиране на стойността на договорените машино смени и времето, необходимо за процеса на оборудване или изграждане.
 
Разходите за експлоатация на строителна техника се отнасят като общопроизводствени разходи и такива за експлоатация на строителните машини. Могат да бъдат разделени на еднократни и текущи разходи. Към еднократните се причисляват тези,  свързани   с   товарене   и   разтоварване,   превоз,   монтаж, демонтаж, пробно пускане на машини и др. в текущите разходи влизат тези за ГСМ, за поддръжка, за заплати, за амортизации, за текущи ремонти, наемите и др.
 
Проверката и анализа на експлотационните разходи в строителството се прави съпоставка и на административно-стопанските разходи, разходите по охрана на труда и техника на безопасност, по организацията и частичното производство на строителните работи. На съпоставимост подлежат и помощните устройства, каквито са скелетата, преместваемите навеси, оградите и т.н. Всеки един от тези разходи се съпоставя с информацията от план-сметките.
 
Общата сума на разходите за основно производство, административно- стопанските  и  други  експлотационни  разходи  трябва  да  бъдат  разпределени между обектите на строителството и монтажа, пропорционално на преките разходи.   Когато  на  строежа   се   работи   по   различни   норми   и   методи   по начисляване на експлотационните разходи, се препоръчва разходите да се разпределят пропорционално на размера им, който е изчислен по установени норми.
 
Фактическата себестойност на предадените обекти се проверява чрез записите в счетоводните регистри,  които  са  отразени  на  база  първичните  документи  във връзка с вложените материали, начислените възнаграждения на персонала, зает в строителството, и други разходи по калкулацията на обекта.
 
Проверката на финансовия резултат от предаването на строителните и монтажни работи се анализира не само като едно цяло за проверяемия период от време, но и по отделни обекти.
 
Основни нарушения:
 
-   Сключване на договори, които са в посока на нарушаване на интересите на една от страните;
- Отклонения от съблюдаването на действащите норми и правила при производството на строително-монтажни работи;
-   Неправилно изпълнение на ангажименти по строителство от изпълнителя;
- Установяване на недостатъци от проведени инвентаризации на стоково- материалните запаси, на незавършено строителство и разчетите по него;
-   Нарушения   на   правилата   за   взаимни   разчети   между   субектите   при
капиталовото строителство;
-   Грешки   при   отразяването   в   счетоводните   регистри   и   съставянето   на отчетността във връзка с несъблюдаване на нормативни предписания в тази област;
-   Данъчни нарушения във връзка с определянето на данъчните ставки, видовете сделки, техния предмет и място на изпълнение във връзка със ЗДДС;
-  Грешки във връзка със счетоводното отчитане, които могат да доведат до изкривяване на финансовия резултат за счетоводни и данъчни цели.
 
Нарушенията, свързани с неправилното оформяне на договорните отношения в строителството основно касаят отсъствието или недостатъчното изясняване на състава и съдържанието на техническата документация, на внесените изменения, в това число и на неустойките.
 
За избягването на отклоненията от действащите норми при производството на строително-монтажни работи и ненадлежното изпълнение на субектите в капиталовото строителство е необходимо ясно диференциране на видовете разходи и на самите субекти.
 
По отношение на изплатените възнаграждения нарушения могат да бъдат направени във връзка с невключването на определен положен труд в стойността на разходите за строителството, плащания извън нормативите за работа през почивни и празнични дни и др.
 
По отношение на материалните разходи като нарушения могат да бъдат отчетени от проверяващите отклоненията в посока изменение на цената на материалите, несъблюдаването на разходните норми, несвоевременното и невярно изписване и
т.н.
 
В съдържанието на разходите по експлоатация на машини и механизация нарушения могат да бъдат установени в изписването  на  ГСМ, надписване  на машиносмени, отчитане на извършена работа по време на престой, отчитане на несъществуващи извън планови ремонти и др.
 
В резултат от проверката на незавършеното строителство могат да бъдат установени  несъответствие  между  реалните  обеми  по  извършените  работи  с отразените в счетоводните регистри.
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Chimigo 18 Юни. 2023
Ophthalmology 1981; 88 89 93 finasterid They are structured from completely safe and natural ingredients to mimic the output of SARMs
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679