Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Патентен данък - облагане, деклариране, плащане

Внимание: Ако имате конкретен казус във връзка с данъчното облагане, патентен данък, ЗДДС и т.н. - заповядайте в Портал Счетоводство, където нашият екип от доказани експерти е на разположение да отговори на Вашето запитване. Ето например отговор по казуса Подаване на патентна декларация за ЕТ с дейност търговия << кликнете тук >> - по който Ваш колега се консултира в Портала (отговора на експерта може да прочетете свободно без нужда от регистрация).
Патентен данък
 
1. Облагане
 
С годишен патентен данък се облагат физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват патентни дейности, за доходите си от патентни дейности, изброени изчерпателно в Приложение №4 към Глава втора от Закона за местните данъци и такси, при условие че:
 
– оборотът за предходната година не превишава 50 000 лв., и
 
– и не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон).
 
Размерът на патентния данък се определя от Общинският съвет в граници, съгласно приложение № 4 в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община. Видове патентни дейности, подлежащи на облагане с патентен данък, както и определените от Общинският съвет граници на годишният размер на данъка, вижте в Приложение №4 към Глава втора от ЗМДТ.
 
ВАЖНО: Когато в рамките на 12 последователни месеца прекратите патентна дейност и/или образувате ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, новообразуваното предприятие не се облага с патентен данък. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 
Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът ви превиши 50 000 лв. или се регистрирате по Закона за данък върху добавената стойност, то тогава облагането ще се извършва по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 
Патентен данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно, съгласно приложение № 4, а тези които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.
 
2. Деклариране 
 
Данъчните декларации за облагане с патентен данък са по образец, в който до 31 януари на текущата година се декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
 
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали патентна данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
 
Лицата подават патентна декларация за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.
 
Следва да подадете данъчна декларация и за възникването на обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 през съответния период (образувате ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца или се регистрирате по ЗДДС). Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали тези обстоятелства.
 
Патентните данъчните декларации се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
 
Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването ѝ се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.
 
Извън тези случаи данъчната декларация се подава в Столичната община.
 
Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.
 
3. Плащане на данъка
 
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
 
за първото тримесечие – до 31 януари;
за второто тримесечие – до 30 април;
за третото тримесечие – до 31 юли;
за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.
Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н, а когато декларация не е подадена – в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването ѝ.
 
Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл. 61о, ал. 2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столичната община.

източник: nra.bg
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679