Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Допълнение в ППЗДДС

В брой 99 от 28 ноември 2023 г. на Държавен вестник е обнародван:

Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
(обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2020 г.; Решение № 10037 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 57 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 11 и 27 от 2021 г., бр. 59 от 2022 г. и бр. 55 от 2023 г.)
§ 1. Създава се глава двадесет и първа с чл. 128 – 129:
 
„Глава двадесет и първа
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ
Регистър на трансграничните плащания
Чл. 128. Електронният формат по чл. 123а, ал. 7 от закона се води в съответствие с приложението към Регламент за изпълнение (EС) 2022/1504 на Комисията от 6 април 2022 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета по отношение на създаването на централна електронна система с информация за плащанията (CESOP) с цел борба с измамите с ДДС (OB, L 235/19 от 12 септември 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1504“.
Ред за подаване на информация за трансграничните плащания от доставчиците на платежни услуги
Чл. 129. (1) Информацията от регистъра по чл. 123а, ал. 1 и 2 от закона се подава с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез стандартен файл съгласно чл. 4 от Регламент за изпълнение (EС) 2022/1504. Структурата и валидационната схема на файла се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.
(2) При подаване на информацията по ал. 1 доставчиците на платежни услуги се идентифицират чрез идентификатора по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) За целите на чл. 123а, ал. 3, второ изречение от закона, когато разполага с информация, че един и същ получател има няколко идентификатора по чл. 123а, ал. 6 от закона и съгласно някои от тях местонахождението на получателя е в държава членка, а съгласно други е в трета страна или територия, доставчикът на платежни услуги на платеца при определяне на броя на трансграничните плащания към този получател включва и трансграничните плащания, наредени към идентификатори, съгласно които местонахождението на получателя е в държава членка. Когато общият брой на всички трансгранични плащания към този получател надхвърли 25, доставчикът на платежни услуги на платеца подава по реда на ал. 1 информация от регистъра по чл. 123а, ал. 1 и 2 от закона само за плащанията, наредени към идентификатори, съгласно които местонахождението на получателя е в трета страна или територия.
(4) Когато броят на трансграничните плащания към един и същ получател за календарно тримесечие не надхвърля 25, доставчикът на платежни услуги не подава информация от електронния регистър по чл. 123а, ал. 1 и 2 от закона за този получател. За календарно тримесечие, за което броят на трансграничните плащания към нито един от получателите не надхвърля 25, доставчикът не подава информация от електронния регистър по чл. 123а, ал. 1 и 2 от закона.
(5) В случаите по чл. 123а, ал. 1 и 2 от закона, когато броят на трансграничните плащания към един и същ получател за календарно тримесечие е надхвърлен, доставчикът на платежни услуги подава информация за всички трансгранични плащания към този получател.
(6) При подаване и приемане на информацията по ал. 1 се прилага чл. 102 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) След приемане на информацията по ал. 1, когато се установи, че същата не съдържа необходимите данни по чл. 123а, ал. 8 и 9 от закона или не съответства на изискванията, определени в приложението на Регламент за изпълнение (EС) 2022/1504, се прилагат чл. 103, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
 
Заключителна разпоредба
 
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2024 г.
 
Министър: Асен Василев
 
Източник: Държавен вестник
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679