Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Задължителна регистрация по ЗДДС на получатели и доставчици на услуги

Много важни хипотези за задължителна регистрация по ЗДДС на лица, извършващи доставки на услуги, са регламентирани в разпоредбите на чл. 97а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.

Настоящата статия разглежда в кои случаи е задължителна регистрацията по ЗДДС на получатели и доставчици на услуги. Експертният анализ е част от най-новото печатно издание на РС Издателство и Бизнес консултации – „Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци“, където експерт Бойчо Момчилов подробно разглежда различните видове данъчни проверки и методи за предпазване от глоби и санкции при всяка една от тях. Вижте ръководството и неговото съдържание тук >>
 

Ето какъв подробен анализ прави експерт Момчилов по темата за задължителна регистрация по ЗДДС на получатели и доставцичи на услуги, в това число и електронни услуги:
 
 
 
В ал. 1 на чл. 97а от ЗДДС е регламентирана хипотезата, когато въпросното лице е получател на услуги с място на изпълнение на територията на страната.
 
За да се попадне в тази хипотеза за задължителна регистрация обаче, следва да са налице и условията по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС, тоест доставчикът на въпросната услуга следва да е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, а доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема.
 
В такива хипотези съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС данъкът е изискуем от получателя, ако същият е данъчно задължено лице.
 
В горепосочената хипотеза например, много често могат да попаднат физически или юридически лица, установени, но нерегистрирани по ЗДДС в България, които ползват услугите на платформи като Booking и Airbnb, в това число Facebook или Google.
 
За по-голяма яснота на гореизложеното ще разгледам данъчното третиране на доставчик, установен в България, който чрез посредничество на Интернет  платформа (в случая ETSY) доставя електронни услуги на клиенти, установени в други държави членки.
 
Ако получателят по доставката на услугата, извършвана по електронен път (платформата), е установил независимата си икономическа дейност на територията на друга държава членка или притежава постоянен обект на територията на друга държава членка и услугата се предоставя за ползване от този постоянен обект, то за българското дружество, в качеството му на доставчик, възниква задължение за регистрация по реда на чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС.
 
По силата на посочената разпоредба на регистрация по Закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
 
 
От друга страна, относно получените от платформата услуги (за които е заплатена/ удържана такса за обслужване и др.), с оглед разпоредбата на чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС, на регистрация по този Закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и
6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2. По силата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 (т.е. българското дружество).
 
Данъчно задължено лице, регистрирано на основание ал. 1, се смята за регистрирано и по ал. 2 и обратното.
 
Съгласно чл. 101, ал. 8 от ЗДДС регистрацията по чл. 97а от Закона се извършва от органа по приходите в тридневен срок от подаване на заявлението за регистрация. Заявлението за регистрация се подава, не по-късно от 7 дни, преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансовото плащане или данъчното събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък. Следва да се отбележи, че задължението за регистрация по чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС възниква, независимо от размера на данъчната основа на услугата.
 
При наличието на регистрация по чл. 97а от ЗДДС за извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС дружеството няма да начислява данък върху добавената стойност, тъй като същите ще са с място на изпълнение, извън територията на страната - мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност (чл. 86, ал. 3 във връзка с чл. 25, ал. 6, т. 2 от ЗДДС). Обаче като получател на услуги (такси за обслужване и др.) с доставчик данъчно задължено лице, което не е установено на терито-
 
 
рията на страната, доколкото доставката е с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и е облагаема, то данъкът е изискуем от дружеството - получател по доставката на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. За същото възниква задължение за начисляване на данъка по реда на чл. 86, ал. 1 от ЗДДС чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит по така издадения протокол не е налице предвид ограничителната разпоредба на чл. 70, ал. 4, изречение първо от ЗДДС.
 
По силата на чл. 97а, ал. 5 от ЗДДС лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
 
Съгласно ал. 2 на чл. 97а от ЗДДС пък, на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което предоставя услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
 
Важно е да се има предвид също така, че освен задължение за регистрация по ЗДДС това лице е длъжно да декларира въпрос- ните услуги във VIES декларация, съгласно нормата на чл. 125, ал. 2 от ЗДДС.
 
Преглеждайки правната уредба на регистрацията по ЗДДС на доставчиците на услуги, няма как да не коментираме и новия режим на регистрация на доставчиците на електронни услуги, който ще влезе в сила от 01.07.2021 г.
 
Правната регламентация на регистрацията за целите на ЗДДС за извършване на електронни услуги към данъчно незадължени лица, установени в други държави членки, е твърде обширна и сложна и няма да я разглеждаме в детайли в настоящата статия.
 
 
Тук само ще споменем, че новите разпоредби предвиждат съществуващите режими в Съюза и извън Съюза да се разширят  до всички други услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица, установени в ЕС (транспортни услуги, отдаване под наем на превозни средства и др. услуги с място на изпълнение в друга държава членка, в която доставчикът не е установен). Целта е да се облекчат доставчиците от задължението за ДДС регистрация и деклариране на ДДС в различни държави членки, в които е мястото на изпълнение на услугата.
 
Целия експертен анализ можете да прочетете в книгата „Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци“, като кликнете тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

3 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

affinojef 03 Юни. 2024
legit cialis online c Adjusted for age, BMI, age at menarche, parity, number of live births, age at first birth, menopausal status, age at menopause, hormone replacement therapy ever never, breast cancer in first degree relatives 0, 1, 2, study NBSS, OBSP, SMPBC and observation time 2 years, 2 4 years, 4 years
SawzfkiX 12 Дек. 2023
levitra pills The review reveals that this regulation will not have substantial and direct effects on Tribal governments and will not have significant Tribal implications
Chimigo 18 Юни. 2023
Photoreceptor synaptic ribbons, marked by immunolabeling for ribeye, a ribbon associated protein Schmitz et al online cialis pharmacy Crit Care Med 44 e737 e741
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679